Başkan Çoban'dan Bir Proje Daha!

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban '2023 Türkiye, 2034 Elazığ' sloganıyla 10 sektörde hazırladıkları projeleri kapsamında bu hafta da 'SANAYİ TİCARET VE ÜRETİM ŞEHRİ ELAZIĞ' başlıklı proje dosyasını paylaştı.

Başkan Çoban'dan Bir Proje Daha!

HAZARSAM olarak hazırladıkları proje dosyalarından her hafta bir sektör veya ilçe ile ilgili çalışmalarını ilgili ve yetkililerin dikkatine sunan Prof.Dr. Bilal Çoban bu hafta da şehrin sanayi – ticaret ve üretimi ile ilgili çalışmalarını paylaştıklarını ifade ederek şehrin bir zamanlar sanayide ve ticarette rol model olabilecek bir potansiyele sahip olduğunu hatırlatarak eski misyonunu kazanacağına olan inancını yineledi.

Şehir ile alakalı 2034 yılına yürürken HAZARSAM olarak ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Çoban bütün çabamız Elazığ için diyerek şunları kaydetti;

Bir çok konu ve sektörde olduğu gibi Elazığ bir zamanlar sanayi veticaret şehri denecek kadar büyük bir potansiyele sahipti. Geçmiş yıllara baktığımızda bu şehirde kamu, özel ve kamu-özel ortaklıklarıyla kurulan 50’ye yakın fabrikalarda insanlar istihdam edilmişti. Bu fabrikaların neredeyse tümü kapandı veya bir şekilde şehir değiştirdi.

Gelişen teknoloji ve bulunduğu konum itibariyle bu şehir üretimde atılımlar yaparak yeniden ticaret ve sanayide önemli bir konuma gelebilir.

Yaptıkları çalışmada 70’li yıllarda KOÇ gibi devasa bir firmanın buraya fabrika kurmasına karşı çıkılmasının şehrin göç vermesine bile neden olduğunu hatırlatan Başkan Çoban yine o yıllarda giden göçlerin ve nüfus kaybının devam eden yıllarda şehire yapılan sanayi yatırımlarından dolayı telafi edildiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bu çalışmamızda şehrin ticaret – sanayi ve üretimde sahip olduğu potansiyellerle birlikte fırsatlarını ve risklerini de ele alarak hangi sektörlerde ne gibi başlangıçlar yapılıp ne tür yatırımlara öncelik verilebilirin de fizibilitelerine yer verdik. Ticaret-sanayi ve üretim üçlüsü bu şehrin 2034’e giderken 2023 Türkiye’sine de büyük kazanımlar sağlayacaktır."