Bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu

Adalet Bakanlığı bilirkişilere ödenecek olan asgari ücret tarifesini duyurdu.

Bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre en düşük 220, en yüksek ise 580 lira ödenecek. Adli ve idari yargı alanında yürütülen bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretlerinin belirlendiği "2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bilirkişilere icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında, sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde, icra hukuk ve icra  mahkemelerinde görülen iş ve davalar ile cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 220'şer lira ödenecek. Bilirkişiler, sulh ceza hakimliklerinde görülen işler kapsamında da 220 lira alacak.
 
Asliye hukuk, asliye ceza, idare ve vergi mahkemelerindeki davalar ile  buralarda görülen işlerle ilgili 365'er lira alacak bilirkişilere, aile, iş ve  kadastro mahkemelerindeki iş ve davalar için de 290 lira ücret verilecek.Bilirkişilere, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 440  lira ödeme yapılacak.
 
Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye mahkemelerinde  görülen dava ve işlere ilişkin 465 lira ücret verilecek olan bilirkişilere,  Yargıtay ile Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalar ve işler  için 580 lira ödeme yapılacak.
 
Ücret artırımı ve indirimi yapılabilecek
 
Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak  arama özgürlüğüne uygun olarak bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında  bilirkişi teminde yaşanan güçlüğü, uyuşmazlığın niteliğini, dosya ve eklerinin  kapsamını, görevlendirme yapılan yere gidilmesi için gereken süreyi, inceleme ve  keşif için geçirilen süreyi dikkate alarak ödenecek ücreti artırabilecek.
 
Öte yandan, görevlendirmeyi yapan merciler, işin mahiyetinin  gerektirmesi halinde tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilecek.Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin  mahiyetine göre tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan  merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılabilecek.
 
Ek rapor için bilirkişi ücreti
 
Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep  edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir  edilecek miktarda ek ücret ödenebilecek. 
 
Bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da  açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir  ücret ödenmeyecek. 
 
Görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların  bir veya birkaçının bilirkişi tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor  istenmesi halinde de ayrıca bir ücret ödemesi yapılmayacak.
 
Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması  için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve  görevlendirmeyi yapan mercinin uygun görmesi halinde, ileride ödenecek tutardan  mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilecek.
 
Yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde,  görevlendirme yapan merci tarafından ücret veya gider adı altında ödeme  yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine göre takdir edilen ücret ve giderlerde  indirim yapılmasına karar verilebilecek.
 
Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım,  konaklama, yemek ve diğer mutat giderleri belgesi karşılığında ayrıca ödenecek.  Ödemeler, rayiç bedeller dikkate alınarak yapılacak ve ibraz edilen belgeler  dosyasında saklanacak.Ücretler, vergi kesintisi yapıldıktan sonra bilirkişilere ödenecek.