Elazığ Valiliğinden Önemli Açıklama!

Elazığ Valiliği, 24 Ocak tarihinde meydana gelen depreminin ardından şehir genelinde hayata etkinlik kararı alındığını ve bu karar kapsamında hasar tespiti yapılamayan kapalı binalara, kolluk marifetiyle girilerek, hasar tespit çalışmaları yapılacağını, bu emre aykırı olarak hareket edenler hakkında ise işlem başlatılacağını duyurdu.

Elazığ Valiliğinden Önemli Açıklama!
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Elazığ Valiliği yayınladığı genelge ile depremin etkili olduğu alanda yer alan tüm binalarda hasar tespit çalışması yürütüldüğünü, ancak hasar tespit çalışmaları sırasında bir takım binaların kapalı olması nedeniyle bu binalarda tespit çalışması yapılamadığını belirterek, kapalı olan binalara kolluk kuvvetleriyle girileceğini duyurdu.

Valilik tarafından yayınlanan genelde de, Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından “Genel Hayata Etkinlik” kararı alındığı anımsatıldı.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın imzasıyla yayınlanan genelge emrinde; “İlimizde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen merkez üssü Sivrice İlçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ’’Genel Hayata Etkililik Kararı’’ alındığı, bu nedenle de depremin etkili olduğu alanda yer alan tüm binalarda hasar tespit çalışması yürütülmüştür. Ancak, hasar tespit çalışmaları sırasında bir takım binalar kapalı olduğundan bu binalarda hasar tespit çalışmaları yapılamamıştır. Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. Afetin meydana gelmesi halinde bu kanun gereğince alınması lazım gelen acil tedbirlerin ittihazına afetin meydana geldiği bölgenin valisi yetkilidir. "Afet bölgelerinde yapılacak teknik işler” başlıklı 13 üncü maddesinde; “yapılacak işlemlere esas olmak üzere İmar ve İskan Bakanlığınca kurulacak fen kurulları tarafından, afetin meydana geldiği arazinin durumu ile bütün yapılar ve kamu tesisleri incelenerek, hasar tespit raporu düzenlenir. Arazinin tehlikeli durumu ve binaların gördüğü hasar bakımından yıktırılması ve boşaltılması gerekenler hakkında, o il ve ilçenin en büyük mülkiye amirine ayrı bir rapor verilir.   Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür. İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Açıklanan mevzuat hükümleri gereğince; hasar tespiti yapılamayan kapalı binalara kolluk marifetiyle girilerek hasar tespit çalışmaları yapılacaktır. Bu emre aykırı olarak hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre işlem yapılacak olup, kamu görevlileri hakkında ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre işlem yapılacaktır” denildi.