Fırat Üniversitesi Duyuru Yayımladı

23 Mart tarihinden itibaren uzaktan eğitime başlayan Fırat Üniversitesi, eğitimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve uygulama birlikteliği için senato tarafından alınan kararları kamuoyu ile paylaştı.

Fırat Üniversitesi Duyuru Yayımladı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bildiğiniz üzere 16 Mart tarihinden itibaren ülke genelinde üniversitelerimizde eğitim öğretime 3 hafta ara verilmişti. Bu karar üzerine Fırat Üniversitesi olarak ilk andan itibaren, Uzaktan Eğitim Merkezimizi harekete geçirerek, çeşitli alternatifleri değerlendirdik.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) eğitim-öğretime dijital ortamda, uzaktan ve açıktan öğretim ile yapılmasına karar vermesini takiben, çeşitli ortak dersler (Türk Dili, İnkilap Tarihi, Yabancı Dil) ve özel programlarda sürdürdüğümüz uzaktan eğitim tecrübesini üniversite geneline taşıma kararı aldık. Müfredat, ders materyalleri ve uygulama biçimleri birbirinden tamamen farklı Fen, Sosyal, Mühendislik, Veteriner, Tıp gibi geniş bir yelpazede bir anda örgün eğitim alışkanlığını bir kenara bırakarak, 45.000’in üzerinde öğrenciye uzaktan eğitimle öğretim alternatifleri sunabilme düşüncesi bizleri de heyecanlandırmıştır.

Kısa sürede üniversite personelimizin tamamının katkılarıyla 23 Mart Pazartesi gününden itibaren iki farklı Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden uzaktan eğitim faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye başladık. YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ tarafından, ülkemiz genelinde 2019- 2020 Eğitim-Öğretim Akademik Yılı Bahar Yarıyılının Uzaktan Eğitim ile tamamlanacağına dair karar, 26.03.2020 tarihli basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuştur.  Halen pek çok ülkede yükseköğrenimin nasıl sürdürüleceği konusunda belirsizlik hali devam ederken, YÖK tarafından alınan bu kararla ülkemizdeki yükseköğrenimin sürdürülmesiyle ilgili temel uygulamalar belirlenmiştir. Bütün üniversitelerimizde olduğu gibi, Fırat Üniversitesinde de Bahar Yarıyılı uzaktan eğitimle sürdürülecektir. Fırat Üniversitesi olarak, bu süreçte geleneksel eğitim yöntemlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı ve öğrencilerimizin dönem kaybıyla sonuçlanacak mağduriyetlerinin oluşmaması için Bahar Yarıyılının Uzaktan Eğitim ile tamamlanması gerektiğinin bilincindeyiz.

Uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkânları altında sunulamayacak diğer dersler ise daha sonra ilan edilecek takvime göre yaz aylarında tamamlanacaktır. Bu kapsamda, bilimsel süreçlerin ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin en uygun şekilde tamamlanabilmesi için öğrencilerimize net bir şekilde yol haritası sunmak arzusundayız.  

Üniversitemizde uzaktan eğitim sürecinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve uygulama birlikteliği için Fırat Üniversitesi Senatosunca aşağıdaki Uygulama Esasları belirlenmiştir.

1) Halihazırda uzaktan eğitim ile yürütülen ders ve programlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Öğrenciler, ders programlarına bağlı kalarak senkron eğitimlerine devam edecektir.

 2) Örgün eğitim öğrencilerimiz, pandemi dolayısıyla uzaktan eğitimlerini asenkron şeklinde sürdüreceklerdir. Yani, öğrenciler internet erişimine ulaştıkları zamanlarda derslerini takip edebileceklerdir.

 3) Ders materyalleri, video olarak anlatımlı bir şekilde ilgili dersin sorumlusu veya yardımcıları tarafından sisteme yüklenecektir. İlave olarak PDF, Word veya PPT formatındaki ders notları destekleyici materyal olarak sisteme yüklenecektir.

4) Uzaktan Öğretim Yönetim Sistemine, derslerin 14 haftalık içerikleri günü gelmeden yüklenebilir. Ancak, yüklenen içeriğin hangi haftaya ait olduğu belli olmalıdır.

 5) Mümkün olduğunca, bütün dersler uzaktan eğitimle yürütülecektir. Teorik+Uygulama derslerinde “Uygulama” kısmı, problem çözme veya program geliştirme şeklinde ise Uzaktan Eğitim yöntemiyle tamamlanacaktır. Şayet “Uygulama”, bilginin yanında öğrencilerin becerilerini arttırmaya yönelik nitelikte ise, pandeminin seyrine göre daha sonra yaz döneminde yoğunlaştırılmış şekilde tamamlanacaktır.

6) Bitirme Ödevi/Projesi, uzaktan eğitim veya diğer internet erişim metotlarıyla yürütülecektir. Bitirme Ödevlerinde/Projelerinde, laboratuvar, atölye vb. çalışmaların planlanması durumunda, ilgili çalışmalar pandeminin seyrine göre yaz döneminde tamamlanacaktır.

7) İş yeri eğitimi, pandeminin seyrine göre yaz döneminde tamamlanacaktır.

8) Sağlık Bilimleri alanında hastane ve kliniklerde yürütülen yıl içi uygulama dersleri veya stajlar pandeminin seyrine göre yaz döneminde yoğunlaştırılmış şekilde tamamlanacaktır.

9) Lisansüstü derslerin tamamı uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürülecektir.

10)Bahar yarıyılı uzaktan eğitim dersleri 22 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacaktır.

11)Yaz okulu ve yaz stajı planlaması, daha sonra pandeminin seyrine göre yapılacaktır.

Fırat Üniversitesi Senatosunca 2019-2020 Eğitim-Öğretim Akademik Yılı Bahar Yarıyılı döneminde yapılacak sınavlar için aşağıdaki uygulama esasları belirlenmiştir.

Bahar Yarıyılı sınavlarımız bu uygulama esaslarına göre yürütülecektir:

1) Sınav sayısında bir değişiklik olmayacaktır. Sınavlar, 1 Ara sınav (Vize - %40), 1 Genel Sınav (Final - %60) ve 1 Bütünleme Sınavı (%60) şeklinde olacaktır.

2) Ara sınav notu ilgili dersin sorumlusu tarafından aşağıdaki usullerden birine göre belirlenecektir.

a. Uzaktan eğitim altyapısı kullanılarak 22 Mayıs 2020 tarihine kadar en az 3 ödevin ortalaması alınarak ARASINAV notu belirlenecektir.

 b. Uzaktan eğitim altyapısı kullanılarak 22 Mayıs 2020 tarihine kadar en az 3 Çevrimiçi Kısa Sınav (Quiz) ortalaması alınarak ARASINAV notu belirlenecektir.

c. Faaliyet sayısı en az 3 olmak kaydıyla, ödev ve çevrimiçi kısa sınav (Quiz) alternatiflerinin kombinasyonlarının (Örneğin, 1 ödev ve 2 çevrimiçi kısa sınav) aritmetrik ortalamasıyla ARASINAV notu belirlenir.

d. Her bir Çevrimiçi Kısa Sınav en az 5 gün aktif tutulacaktır. Öğrenci bu süre içerisinde istediği zaman sınavını başlatarak tamamlayacaktır.

3) Genel ve Bütünleme sınavları ilgili bölümlerin fiziki ortamlarında yapılacaktır.

4) Genel Sınav tarihleri pandeminin seyrine göre Haziran veya Temmuz aylarında yapılacaktır.

5) Bütünleme sınavları, Genel Sınav takvimine göre 1 hafta ara verildikten sonra yapılacaktır.

6) Genel ve Bütünleme sınav tarihleri pandeminin seyrine göre değişebilir.

7) TÖMER ve Dil Hazırlık Sınıfları kur atlama veya seviye belirleme sınavlarını uzaktan eğitim altyapısını kullanarak programın özelliğine göre farklı yürütebilirler.

Küresel Covid-19 salgını bütün dünyada etkisini her alanda göstermektedir. Dünyamız, insanoğlu tarihinde eşine az rastlanır nitelikte zor günler geçirmektedir. Bu süreçte siz değerli öğrencilerimizden de beklentilerimiz var. Yetkili mercilerce yapılan bütün ikaz ve önerileri dikkate almanız, geçici olan yeni eğitim sistemine hızlı adapte olmanız, kültürel ortamınızı zenginleştirmeniz… Hiç bir uzaktan öğretim yönteminin, örgün öğretimin alternatifi olamayacağını, kampüsteki sosyal ve kültürel ortamı sağlayamayacağını herkes gibi bizler de çok iyi biliyoruz. Ancak, örgün öğretime ara verilmesi sadece toplumsal sağlığımız için değil, dünyamızın ve insanoğlunun geleceği için gerekli bir adım olup, sizlerin anlayışıyla hep birlikte daha güzel günlere ulaşacağımız inancındayız…

Evde kalın, Sağlıklı kalın…