'Hedefimiz Üreten Şehir Elazığ'

Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Bilal Çoban, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

'Hedefimiz Üreten Şehir Elazığ'

Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Çoban, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlara seslenen Çoban, “Birçok konu ve sektörde olduğu gibi Elazığ bir zamanlar sanayi ve ticaret şehri denecek kadar büyük bir potansiyele sahipti. Geçmiş yıllara baktığımızda bu şehirde kamu, özel ve kamu-özel ortaklıklarıyla kurulan 50’ye yakın fabrikalarda insanlar istihdam edilmişti. Bu fabrikaların neredeyse tümü kapandı veya bir şekilde şehir değiştirdi. Gelişen teknoloji ve bulunduğu konum itibariyle bu şehir üretimde atılımlar yaparak yeniden ticaret ve sanayide önemli bir konuma gelebilir.” dedi.

“SANAYİ TİCARET VE ÜRETİM ŞEHRİ ELAZIĞ”
Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Bilal Çoban yaptığı açıklamada; “Elâzığ yıllarca devletin sanayi yatırımlarından çok büyük oranda pay alan bir olmuştur. Şarap Fabrikası, Simli Kurşun İşletmeleri, Şark Kromları, Şeker Fabrikası, Çimento Fabrikası, Azot Sanayi, Ferro-Krom İşletmeleri, Yem Sanayii, Süt Fabrikaları gibi yatırımların gerçekleşmesiyle ilin refah seviyesini artırmış, şehre kültürel zenginlik kazandırmış ve istihdam sorununu bir dönem için asgariye indirmiştir. Bu Tesislerden 7 tanesi kamu, bir tanesi kamu-özel sektör ortaklığı ve yedi tanesi de özel sektöre aittir. Dikkat edilirse kamu ve özel sektör arasında eşit ağırlıklı bir yatırım dağılımı görülmektedir. Günümüzde de ülkemizin önemli üretim tesisleri arasında gösterilen tesislerin temeli bu dönemde atılmıştır. Yine o yıllarda giden göçlerin ve nüfus kaybının devam eden yıllarda şehre yapılan sanayi yatırımlarından dolayı telafi edildi. Şehrin ticaret – sanayi ve üretimde sahip olduğu potansiyellerle birlikte fırsatlarını ve risklerini de ele alarak hangi sektörlerde ne gibi başlangıçlar yapılıp ne tür yatırımlara öncelik verilebileceğini yaptığımız fizibilitelerde belirledik. Ticaret-sanayi ve üretim üçlüsü bu şehrin 2034’e giderken 2023 Türkiye’sine de büyük kazanımlar sağlayacaktır" dedi. 

“ELAZIĞ’IN ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERİ ELE ALINMALI”
Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Bilal Çoban, Elazığ’da önem arz eden sektörlere değinerek; “Elazığ’ın üretim ekonomisini sahip olduğu zengin maden varlıkları, su kaynakları, arazi varlığı ve son yıllarda gittikçe ılımanlaşan iklim değişikliği oluşturmaktadır. Doğa, emek (işgücü), sermaye ve girişimcilik şeklindeki üretim faktörleri dikkate alındığında yeraltı ve yerüstü arazi varlığı, genç işgücü varlığı, alet-ekipman ve malzeme mühimmat varlığı, iklim ve zengin genetik kaynakları üretim için büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. İl ekonomisinde en büyük kısıtlayıcı faktör Girişimcilik ruhu eksikliğidir. Genellikle kamuda istihdam tercih edilmekte kendi işini kurmak isteyen gençler %3’ü geçmemektedir. Madenlerin yörede işlemesi yerine işlenmeden ihracatı, su ürünleri üretim potansiyelinden %30’un altında yararlanılması, tarımsal sulama yetersizliği ve geniş orman arazilerinin verimli kullanılmaması dikkat çeken önemli sorunlardır. Sanayi de ise katma değeri yüksek teknolojik ürünler üretilmemektedir. Elazığ’da önemli sektörleri yenilenebilir enerji, madenler, su ürünleri, tarım ve hayvancılık ürünleri oluşturmaktadır” dedi.

“İKİNCİ SANAYİ BÖLGESİ HIZLA HAYATA GEÇİRİLMELİDİR”
Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Bilal Çoban, ikinci OSB’nin arsa tahsis sistemlerinin biran önce sonuçlandırılmasının altını çizerek; “Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Elazığ’da planlama süreci tamamlanan ve altyapı işlemleri aşamasına geçen 2. Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmalar başlatılmıştı. Elazığ'ın Körpe Köyü Karayazı mevkiindeki 6 milyon 540 bin metrekarelik alana kurulan 2. Organize Sanayi Bölgesi binlerce kişiye iş kapısı açacaktır.. Çalışmalar kapsamında yer tahsis ve planlama gibi işlemleri gerçekleştirilen 6.666 dönüm büyüklüğünde olan Elazığ 2. OSB’nin kurucu ortakları, yüzde 34 katılım payı ve 5 üyeyle Elazığ İl Özel İdaresi, yüzde 33 katılım payı ve 5 üyeyle Elazığ Belediyesi, yüzde 33 katılım payı ve 5 üyeyle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası oluşturmaktadır. 2. Organize Sanayi Bölgesindeki  elektrik, su, doğalgaz ve telekomünikasyon gibi altyapı hizmetleri ile birlikte yatırımcıların işletmeleri için uygun arsa ve binalar kiralamalarına olanak sağlayacak arsa tahsis sistemleri bir an önce sonuçlandırılarak  hem Elazığ'ın ekonomik gelişimine katkı sağlamak hem de işletmeler için uygun bir iş ortamı sunacak çalışmalar hızlandırılmalıdır.  İfadelerini kullanarak,  14 Mayıs 2023 tarihinde Elazığ’dan Milletvekili olarak seçildiğim takdirde, “Elazığ 2. Organize Sanayi Bölgesi, şehirde işsizlik sorununu çözmeye yardımcı olmak adına, Bölgenin  Altyapı ulaşım ve enerji altyapısı eksikliklerinin giderilmesi ile birlikte İşletmelerin finansal zorluklar ile yönetim ve işletme konularında karşılaştıkları bazı bürokratik engelleri aşarak,  bürokratik işlemleri kolaylaştırmak için çalışmalara devam edeceğini,  Elazığlı sanayicilerin  temsilcisi olacağını ” söyle