Ufuk Çetinkaya

Yerel Siyaset

Ufuk Çetinkaya

Yaklaşan yerel seçimler öncesi yerel ve siyaset faktörlerini değerlendirelim. Günümüzde yönetim biçimi, vatandaşa dayanmaktadır. Demokrasilerde yönetimin sürdürülmesinde vatandaş memnuniyetinin birinci derecede belirleyici olduğu söylenebilir. Vatandaş memnuniyet düzeyi, iktidar aktörlerinin bu bağlamdaki performanslarıyla ilintilidir.  Bu rekabetin sonucunda yerel iktidar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de, yerel siyasal aktörler, siyasal söylem ve çözümlerini yerel halkın beklenti ve memnuniyetine dayandırmak durumundadırlar.

Halkın memnuniyetine ilişkin alan araştırmaları da, sonuçları itibariyle hem yerel siyasal aktörlerin, hem de halkın yerel siyasette nasıl bir yol izleyeceğine kaynaklık eder. Bu anlamda yapılan alan araştırmalarının önemli olduğu söylenebilir. Bu tür araştırmalar, yerel siyasetteki sorun alanlarını görmeye ve yerel demokrasinin niteliğini geliştirmeye de olanak verir.

Bu düşüncelerden yola çıkılarak, Elazığ il merkezi bağlamında yerel siyasete ilişkin bir alan araştırması yapılmıştır. Araştırma, yerel siyasetin en yoğun biçimde yer bulduğu belediye hizmetleri düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Memnuniyetin seyrini tespit edebilmek için, anket araştırması dört yıl arayla tekrarlanmıştır. Dolayısıyla bu çalışmada her iki anket sonuçları karşılaştırılarak, söz konusu dönemlerdeki yerel hizmetlerden halkın memnuniyetindeki değişim saptanmaya çalışılmıştır.

Belediyelerin sunduğu yerel hizmetler, imarla ilgili, kentsel, ekonomik, sosyal ve kültürel, denetim hizmetleri olmak üzere beş grup içinde ele alınmıştır. Bu gruplar içerisinde imar hizmetleri ile kentsel hizmetler beşli Likert ölçeğinde üç ortalama değerinin üzerinde; denetim, sosyal ve kültürel faaliyetler ile ekonomik faaliyetler ise üç ortalama değerinin üstünde puan almıştır.

Bu sonuç, belediye yönetiminin, dört yıllık faaliyet süresince söz konusu hizmetler bakımından performans artırıcı bir icraat gerçekleştirdiği biçiminde yorumlanabilir.

Elazığ Belediyesi’nce sunulan kentsel hizmetlerden memnuniyette, bu dönem itibariyle bir yükselme olduğu görülmektedir. Bu dönemde en fazla yükselme, yapılan projelerle ilimize canlılık kattı elimizi vicdanımıza koyup gerçekleri görmek lazım geçmiş yıllarda yapılan hizmetlerle kısa bir sürede Elazığ gerçekten çok büyük bir ivme katan Belediye Başkanımız Sayın Mücahit Yanılmaz çok büyük hizmeti ve çabaları için kutlamak gerekir. Büyük çalışmalara imza atan Belediye başkanımız hep ilkleri şehrimizde bizlere sunmanın gururunu yaşatmıştır. Toplu taşıma hizmetlerinde, çevre ve kaldırım düzenlemeleriyle asfaltlama çalışmalarında ve çevresel temizlik/ çöp toplama hizmetlerinde alt geçit üst geçit birçok alanda hizmetler sağlanmıştır.  

Sosyal ve kültürel hizmetlerden memnuniyette dönem itibariyle her alanda başarı sağlandığı görülmektedir. Bu dönem en iyi çalışmalarda, spor kulüplerine maddi/ manevi katkı sağlama ile doğal/ tarihi mirasın korunması çalışmaları konularında sağlanmıştır.  Bu sonuç, köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan ve Harput şehri biçiminde anılmayı amaçlayan bir kentin, söz konusu hizmetler bakımından ihtiyaçlarının yeterli düzeyde karşılandığı biçiminde değerlendirilebilir.

Sunulan ekonomik hizmetlerden memnuniyette ise, bu dönem itibariyle önemli bir yükseliş göze çarpmaktadır. Ekonomik faaliyetler içerisinde yer verilen işsiz gençlere mesleki beceri kazandırma kursları ve belediyenin hayır çarşısı yardıma muhtaç kişilere el uzatmasıyla bu dönemde bir ilki gerçekleştirmiştir.

2019 Mart ayında yapılacak seçimlerde seçilen Belediye Başkanımıza şehrimizin gelişmesinde büyük rol oynaması temennisiyle.

Yazarın Diğer Yazıları