Avukatlık Stajı İçin Sınav Şartı

Yargı Reformu Stratejisi'ne göre, avukatlık stajına başlamak için 'Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda başarılı olma şartı aranacak.

Avukatlık Stajı İçin Sınav Şartı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Stratejisi'ne göre, avukatlık stajına başlamak için "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı"nda başarılı olma şartı getirilecek.

Yargı Reformu Stratejisi'nin "Savunma Hakkının Etkin Kullanımının Sağlanması" amacı kapsamında, avukatlık mesleğine ilişkin yeni düzenleme ve uygulamalar da hayata geçirilecek.

Avukatlık stajına başlamak için "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı"nda başarılı olma şartı aranacak. Avukatlık stajının süresi ve verimliliği hususlarında çalışmalar yapılacak. Avukat stajyerlerinin staj süresince sigortalı olarak çalışabilmelerine ilişkin düzenlemeler gerçekleştirilecek.

Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkileri genişletilecek, hukuki güvenliğin artırılması için bazı iş ve işlemler avukat aracılığıyla yapılacak. Bazı davalarda avukatla temsil zorunluluğu hususu yargı kamuoyunda tartışmaya açılacak, bu konuda bir yaklaşım geliştirilecek.

Avukatların sundukları belgelere güvenin esas olduğuna, makul gerekçeye dayanan taraf itirazı halinde belgenin inceleme konusu yapılacağına ilişkin düzenlemeye geçilecek. Vatandaşların adalete erişim hakkının güçlendirilmesi için avukatlık hizmetleri üzerindeki vergi yükü yeniden değerlendirilecek.

Avukatlara pasaport müjdesi
Yargının kurucu unsuru olan savunmayı temsil eden avukatların mesleklerini daha rahat yapmalarına yönelik yeni uygulamalar da ele alınacak. Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik mevzuatta iyileştirme olacak.

 

Mesleklerini icra ederken avukatlara adli ve idari yargı hizmet binalarında gerekli kolaylıklar sağlanacak. Avukatların hususi damgalı pasaport alabilmeleri gibi farklı alanlardaki hakları geliştirilecek.

Yargı Reformu Stratejisi'nin "Adalete Erişimin Kolaylaştırılması ve Adalet Hizmetlerinden Memnuniyetin Artırılması" amacı çerçevesinde, adli ve idari yargıda adalete erişimin kolaylaştırılması için başvuru süreleri yeniden düzenlenecek, süreçlerdeki belirsizlikler ortadan kaldırılacak.

Adalete etkili erişim için ise adli yardım sistemi güçlendirilecek. Özel hukuk alanında vatandaşların hukuki sorunları hakkında danışmanlık hizmeti alabilecekleri ofislerden oluşan bir hukuki yardım sistemi kurulacak. Özel hukuk alanında adli yardıma başvuru prosedürü kolaylaştırılacak, standart bir başvuru formu oluşturulacak ve e-Devlet üzerinden başvuru imkanı getirilecek.

Adli yardım hizmeti için avukatlara ödenen ücretler artırılacak, adli yardım hizmeti nedeniyle tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin yeni bir düzenleme yapılacak. Arabuluculuk süreçlerindeki adli yardım hizmetleri güçlendirilecek. Adli yardım hizmeti sunan avukatların bu konuda düzenli olarak eğitim almaları sağlanacak ve bu hizmeti veren avukatlara özgü performans kriterleri geliştirilecek.

Adli yardım sisteminin, kırılgan grupların ihtiyaçlarına duyarlı bir yapıya kavuşturulması sağlanacak.

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nde ve Engelli Hakları Kanunu'nda yer alan ilkeler doğrultusunda engelli dostu uygulamalarla adalet sisteminde kadın haklarına ilişkin uygulamalar geliştirilecek. Adli yardım sisteminde kadın haklarının daha etkili korunmasını sağlayan uygulamalar yapılacak.

Hizmet içi ve hizmet öncesi eğitimlerde kadın haklarına yönelik programlar geliştirilip uygulanacak.

Yaşlıların adalete erişimini kolaylaştıracak önlemler alınacak, adliyelerde yaşlıların hizmete erişimini kolaylaştıracak uygulamalar yapılacak. Yaşlıların ihtiyaçlarına duyarlı bir adalet sistemi için personele eğitim verilecek.

Yabancıların adalete erişimi güçlendirilecek. Yabancılara yönelik hazırlanan şüpheli, sanık ve mağdur hakları formu yaygın dillerde (İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça gibi) ilgililere iletilecek. Yabancılara yönelik olarak adalet sistemini anlatan broşürler hazırlanacak ve bu broşürlere internet üzerinden de ulaşılabilecek.

Adalete erişim imkanlarının artırılması hedefi doğrultusunda hukuki himaye sigortası geliştirilecek. Bu kapsamda mevcut sigorta genel şartları yeni ihtiyaçlara göre güncellenecek, hukuki himaye sigortasının yaygınlaştırılması için kamuoyunda farkındalık çalışmaları yapılacak.

Yargıda memnuniyet anketle ölçülecek
Yargı hizmetlerinden memnuniyeti etkileyen unsurların tespiti için çalışılacak. Düzenli aralıklarla memnuniyet anketleri yapılacak, akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla düzenli toplantılar gerçekleştirilecek.

Yargıda medya ve halkla ilişkiler kurumsallaştırılacak ve vatandaşların işlerini kolaylaştıracak uygulamalar hayata geçirilecek. Adliyelerde kurulan medya iletişim büroları "medya ve halkla ilişkiler büroları" olarak yeniden yapılandırılacak.

Adliye muhabirlerine eğitim
Medya ve halkla ilişkiler bürolarında iletişim fakültesi mezunu tecrübeli personel istihdam edilecek. Adliye muhabirleri için temel hukuk bilgi ve terminolojisine yönelik eğitim programları düzenlenecek.

Tüm ağır ceza merkezi adliyelerde danışma masaları oluşturulacak, danışma masalarının çalışma ve personel standartları belirlenecek. Danışma masalarında öğrencilerin staj yapmasına ve gönüllülerin çalışmasına imkan sağlanacak. Adli hizmetlerin yararlanıcıların memnuniyetini artıracak şekilde sürdürülmesi için mahkeme ve savcılık yazı işleri müdürlüklerinde görev yapan personel, halkla ilişkiler ve iletişim becerileri konusunda eğitim alacak.

Adalet sistemi konusunda kamuoyunu bilgilendirme mekanizmaları güçlendirilecek. Kişisel verilerin korunması kaydıyla mahkeme kararları yayımlanacak. Yargı sistemi ve içerdiği süreçler konusunda hazırlanacak broşürlere internetten erişilebilecek.

Adliyelerde başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlara yönelik programlar düzenlenerek yargı sisteminin bilinirliği artırılacak.

Tanıklığı zorlaştıran uygulama ve yaklaşımlar ortadan kaldırılacak, tanıklık ücreti ve tanıklara yaklaşımla ilgili standartlar belirlenecek. Bu çerçevede kapsamlı bir tanıklık kılavuzu ile tanıklığın önemi ve değerine ilişkin broşürler hazırlanacak.

Adliyelerde tanık bekleme odaları oluşturulacak. Tanık davetiyelerine tanık bilgilendirme metni konulacak. Tanıklara gönderilen davetiyelerde yer alan duruşma saatlerine mümkün olduğunca uyulmasına ilişkin çalışmalar yapılacak.