Başkan Arslan'dan Dikkat Çeken Açıklamalar

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Bakanı Asilhan Arslan tarım şurasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Arslan" Tarım şurası kararlarının hayata geçirilmesi ülkemiz İçin tarihi bir sürecin başlangıcı olacaktır" dedi.

Başkan Arslan'dan Dikkat Çeken Açıklamalar
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Bakanı Asilhan Arslan tarım şurasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

21 Kasım 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 60 maddeden oluşan 3. Tarım Şurası’nın Ülkemizin geleceği açısından çok değerli olduğunu belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, dünyanın içinden geçmekte olduğu Covid 19 sürecinde ve sonrasında tarımın ve tarıma dayalı sanayi üretiminin tarihi bir öneme sahip olacağını ifade ederek, şura kararlarının ivedilikle hayata geçirilmesi çalışmalarının başlatılmasını beklediklerini söyledi.

Gelecek 25 Yılın Yol Haritası Çok Değerli Bir Çalışma İle Belirlenmiştir…

3. Tarım Şurası’nın hazırlık dönemi, hedefleri, ülkemizin geleceği açısından önemi ve gelecek 25 yıllık tarım politikalarını oluşturacak şekilde 60 maddeden oluşan kararlar hakkında Başkan Arslan şu değerlendirmelerde bulundu. “Tarımda gelecek 25 yılın yol haritasının belirlenmesi hedeflenen 3’üncü Tarım ve Orman Şurası’nın 60 maddeden oluşan Sonuç Bildirgesinin 21 Kasım 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından lansmanı yapılmıştır. 17 Mayıs 2019’da Resmi Gazetede ‘Tarım Şurası Yönetmeliği’ yayınlanarak çalışmanın ilk adımı atılmış ve ardından Türkiye genelinde hazırlık süreci başlatılmıştır. Şura kapsamında 21 farklı çalışma grubu oluşturulmuş, 81 ilde, 7 bin sektör paydaşıyla bir araya gelinerek, 200’ü aşkın toplantı yapılmıştır.

Şura için oluşturulan "Görüşünü Bildir" platformuna ise 7 bin civarında telefon, e-posta ve mektup ile web sayfasından 23 bini aşkın görüş sunulmuştur. 18-21 Kasım tarihleri arasında Ankara’daki Şura toplantısının ardından 21 Kasım’da Tarım Şurası Sonuç Bildirgesi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Beştepe’de açıklanmıştır. 2. Tarım Şurasından 15 yıl sonra uzun bir hazırlık dönemi ve çok geniş bir paydaş katılımı ile hazırlanan ve ülkemizin tarımda gelecek 25 yılını etkileyecek 3. Tarım Şurasının teoride ve dosyalarda kalmayarak sahada uygulanabilir şekilde eyleme dönüştürülmesi dünya ile birlikte içinden geçmekte olduğumuz bu süreçte çok daha değerli ve anlamlı hale gelmiştir.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2019 yılının başında 3. Tarım Şurası hazırlık çalışmaları döneminde biz de kendi örgütlenmelerimizi yaparak, onlarca paydaşımızın katılımı ile çok sayıda toplantı icra ederek hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Covid 19 sürecinin bitmesi ile birlikte tüm hazırlık ve çalışmalarımızın lansmanını geniş katılım ile yapacağız. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odamız tüm paydaşları ile birlikte 3. Tarım Şurası kararlarının bir an evvel hayata geçirilmesini beklemekte ve başta ilimiz olmak üzere bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine değer katmaya hazırlıklı olduğumuzun altını çizmek istiyorum. 60 maddeden oluşan ve her bir maddesi bir birinden değerli olan ve bizleri heyecanlandıran kararları bir kez daha tüm paydaşlarımız ve kamuoyunun dikkatine arz ediyorum.”

  60 maddelik 3. Tarım Şurası Sonuç Bildirgesi:

1. Tarım ve orman politikalarının stratejik üretim ve sürdürülebilirlik ilkeleri temel alınarak oluşturulması, bütüncül ve entegre bir yöntemle hayata geçirilmesi,

2. Tarım sektörünün yapısını iyileştiren, doğal kaynakları ve çevreyi koruyan, en az üç yıllık dönemi kapsayacak aktif çiftçi odaklı üretim, kalite, ulaşılabilir fiyatlar ve sürdürülebilirliği esas alan yönlendirici bir destekleme sisteminin oluşturulması,

3. Tarımsal işletmelerde küçük, orta ve büyük ölçekli işletme tanımlarının yapılarak faaliyetlerin planlanması,

4. Sürdürülebilirlik, verimlilik ve rekabet ilkelerine dayalı, birim sudan maksimum faydayı sağlayacak, tarımsal üretim planlamasının bir devlet politikası haline getirilerek güvence altına alınması,

5. Arazi toplulaştırma ve sınıflandırma projelerinin hızlandırılarak on yıl içerisinde tamamlanması, toprak bilgi sistemine dayalı tarımsal arazi kullanım planlarının hazırlanması, 6. Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması için arazi bankacılığı ve birlikte üretim gibi alternatif modellerin oluşturularak yaygınlaştırılması, miras mevzuatı geliştirilerek tarım arazilerindeki intikal sorununun çözülmesi,

7. Uzun vadede ortaya çıkabilecek olan risklerin bertaraf edilmesi, ürün çeşitliliği, dış ticarette sürekliliği sağlama, ürün maliyetlerinin düşürülmesi ve en önemlisi jeopolitik siyaset açısından yabancı ülkelerde stratejik anlamda üretimin teşvik edilmesi için arazi kiralamalarının devam edilmesi, uluslararası tarım ve orman faaliyetlerinin kurumsal altyapıya kavuşturulması,

 8. Tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla etkin işbirliği yapılarak tohumdan sofraya dijital değer zincirinin kurulması, tarım sayımının yapılması ve güncellenebilir veri tabanının oluşturulması,

9. Serbest piyasa düzeni içerisinde tarımsal ürünlerde fiyat spekülasyonlarının önüne geçilmesi için stok takip sisteminin oluşturulması, gıda depolarında izlenebilirliğinin sağlanması,

10. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuğu kapsamındaki ürünlerin artırılması, sistemin geliştirilmesi, lisanslı depo işletmelerince tarım ürünlerine dayanılarak oluşturulan elektronik ürün senetleri ticaretinin yaygınlaştırılması,

11. Aile işletmeciliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için kadın ve gençlerde girişimciliğin desteklenmesi,

12. Bitki ve hayvan hastalıkları ile etkin mücadelede yerli ilaç ve aşı üretiminin teşvik edilmesi,

13. Buzağı ölümleri ve döl verimi istatistiklerinde uluslararası ortalamalara ulaşılması

14. Kırmızı et sektöründe küçükbaş hayvan eti tüketiminin özendirilmesi ve pazar payının artırılması,

15. Küçük ve büyükbaş hayvancılıkta halk elinde ıslah ve benzeri projelerle yerli ırklarımızın muhafaza ve ıslahına yönelik çalışmaların artırılması,

16. Mera hizmetlerinin yürütülebilmesi, mera niteliği taşıyan alanların tespit ve tahdit çalışmalarının ivedilikle tamamlanması, üreticiler ve üretici örgütlerine tahsis edilmesi, mera ıslahında kullanılacak bitki tohumları geliştirme çalışmalarının teşvik edilmesi,

17. Büyükşehir belediyelerinde mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yeniden yapılandırılması, kırsal mahallelerde köy tüzel kişiliği yapısının korunması, kırsal yaşamın Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bütüncül ve entegre bir bakış açısıyla koordine edilmesi, 18. Su ürünlerinde balık işleme sektörünün geliştirilmesi, pazarlama ve marka tescilinin desteklenmesi, ihracatın ve yerli tüketimin artırılması,

19. Yetiştiricilikte ve avcılıkta alternatif su ürünleri türleri ile üretim ve verimliliğin sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde artırılması,

20. Tarımsal verimliliğin artırılması ve kaynakların daha etkin kullanılması için bilişim teknolojisini tarım sektörüne entegre ederek akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, akıllı tarım konusunda yetişmiş çiftçi/mühendis/ara eleman sayısının özel programlar uygulanarak artırılması,

21. Sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilmesi,