Başkan Prof. Dr. Çoban'dan 'Eğitim Şehri Elazığ' Projesi

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban tarafından başlatılan Elazığ'ın Kurtuluş Planı projesi içerisinde yer alan 'EĞİTİM ŞEHRİ ELAZIĞ' isimli çalışma kamuoyuna duyuruldu...

Başkan Prof. Dr. Çoban'dan 'Eğitim Şehri Elazığ' Projesi
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kısa adı HAZARSAM olan Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban daha önce basın aracılığıyla kamuoyuna deklare ettiği Elazığ’ın Kurtuluş Planının ikinci ayağında HAZARSAM olarak hazırladıkları “EĞİTİM ŞEHRİ ELAZIĞ” isimli çalışmasını kamuoyuna açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda Elazığ basınıyla bir araya gelerek şehrin kurtuluş planıyla alakalı çalışmalarının olduğunu ve belirledikleri 10 sektörde 10 ayrı çalışmalardan her birini birer hafta arayla Elazığ kamuoyuyla paylaşacaklarını bildiren HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban bu hafta da şehrin eğitimi ile ilgili çalışmalarını paylaştı.

Kapsamlı bir çalışma neticesinde Elazığ’ın dünden bu güne eğitimi ile alakalı müktesebatı hakkında bilgilerin olduğu çalışmanın ilk bölümünde Elazığ’ın eğitimi ile ilgili genel bilgilerin olduğu çalışmanın 6 başlık altında özetlendiği dikkat çekmekte.

‘2023 Türkiye 2034 Elazığ’ sloganıyla hazırladıkları ELAZIĞ’IN KURTULUŞ PLANI isimli çalışmanın ilk ayağı olarak şehrin tarım ve hayvancılığını paylaşan Başkan Çoban projelerinin ikinci ayağındaki çalışmalarını ise “EĞİTİM ŞEHRİ ELAZIĞ” ismiyle değerlendirdi.

Elazığ’ın eğitimi ile ilgili tarihsel bir değerlendirmenin bulunduğu çalışmada Eğitimin çekici ve güçlü yönleri, Eğitime Dair Dikkat Çeken Zayıflıkların yanı sıra eğitim bağlamında öne çıkan avantajlar ve fırsatlara da dikkat çekilirken Elazığ’ın eğitim alanındaki gelişimine katkı sunacak öncelikli projelere de yer verildi.

6 başlıkta değerlendirilen çalışmanın son bölümünde yer alan Elazığ’ın eğitim alanındaki gelişimine katkı sunacak öncelikli projelerin uygulanması halinde Elazığ’ın eğitimdeki eski başarılı günlerine kavuşmasının mümkün olacağını kaydeden HAZARSAM Başkanı Prof.Dr. Bilal Çoban şunları kaydetti.

"Büyük uğraş ve emekler neticesinde ortaya çıkardığımız “Elazığ’ın Kurtuluş Planı”nın eğitim ile ilgili bu bölümünün muhatapları ve şehrin dinamikleri tarafından dikkate alınması bir zamanlar gerçekten eğitim şehri olan Elazığ için yeni bir başlangıç olabilir.

HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban’ın Elazığ’ın Kurtuluş Planı olarak 10 sektörde 10 ayrı çalışmanın 2’nci ayağı olan; EĞİTİM ŞEHRİ ELAZIĞ isimli çalışmanın tam metni şöyle.  

I.    Elazığ’da Eğitim: Genel Bilgiler
Eğitim, bir milletin genç nesillerini o milletin maddî ve manevi değerlerinin gösterdiği hedefler içinde, ideal insan tipi olarak, yönlendirme ve yetiştirmedir. Eğitimin konusu insandır. Eğitime önem veren toplumlar, huzur ve kalkınma için gereken en önemli yatırımı yapmış sayılırlar. İyi bir vatandaş, ancak iyi bir eğitim sayesinde yetiştirilebilir. Eğitimde geri kalan toplumlar, gelişmez ve ilerleyemezler. Ailede başlayan eğitim, okullarda devam eder ve insan hayatının her dönemini kapsar. Eğitim, bir ülkede millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında en önemli bir etkendir. Ülke kalkınması, ancak eğitimde birlik sağlanması ile mümkündür. Her yenileşme hareketinin başarısı, eğitim alanındaki başarıya bağlıdır. Araştırmalar eğitim düzeyi ile kalkınmanın unsurları olan ekonomik büyüme, siyasal ve toplumsal gelişme arasında doğrusal ilişkiler olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Elazığ’ın Osmanlılar öncesi dönemini kapsayan eğitim yapısıyla ilgili bilgiler günümüze ulaşmamıştır. Ancak, Harput’un Osmanlılar tarafından alındıktan sonraki bilgiler ışığında eğitim ile ilgili olarak şunları söylemek mümkündür. 

Medreselerin asrın başından beri faaliyette bulunduğu İlimizde, toplam 28 medresenin olduğu bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde “Maarif Nezareti Teşkilatı” kurularak illerde Devlet tarafından yeni okullar açılması faaliyetlerine girişilmiştir. 
Bu tarihten Cumhuriyet’in ilanına kadar (1893-1921) toplam 37 iptidai mektebinin bulunduğu, 1880-1892 yılları arasında 7 rüştiye mektebi, 2 kız rüştiyesi açılmıştır. 1892 yılında 1 askeri rüştiye, 1886 yılında 1 idadi mektebi, 1903 yılında Darülmuallimin Mektebi, 1915 yılında Darülhalife Medresesi, 1921 yılında Nafia Fen Mektebi Âlisi, 1940 Yılında Gedikli (Astsubay), 1909 yılında Darülharir (İpek Böcekçiliği) mekteplerinin kurulduğu görülmektedir. 

1890 yılında Hıristiyan mektepleri kurulmuştur. Meşrutiyet’in ilanından sonra bu sayının 6’ya ulaştığı görülmektedir. Yabancı okullar incelendiğinde; 1857 yılında Amerikan Koleji, 1869 yılında Fransız Koleji, 1895 yılında Alman Mektebi’nin açıldığı, bu okullarda ise Hıristiyan çocukların okutulduğu bilinmektedir. 

1901 yılında Robert Kolejinde 300'den biraz fazla öğrenci bulunurken, Fırat Kolejinde öğrenci sayısı 1000'in üzerinde idi. Ayrıca Türkiye'deki en büyük ikinci kolej Fırat Koleji idi. Sadece Beyrut'taki kolej, Fırat Kolejinden büyüktü. 1910 yılında kolejin 600'den fazla öğrencisi vardı. Fırat Koleji, 1921 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmüş, Harput'un önemini yitirmesiyle kapanmıştır.
Kozmopolit bir ortam tesis ederek, millî kültürümüzü yok etmek ve uygulayacakları kültür emperyalizmi ile toplumumuzu kontrol altında bulundurma emelleri ile kurulmasına rağmen, tüm bu okulların açılmış olması, Harput'un kültür hayatında bir canlılık, bir çeşitlilik bulunduğunu, kısaca kültürel fonksiyonunun da çok güçlü olduğunu göstermektedir.

03 Mart 1924’de eğitimde birlik ilkesini içeren Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereğince tekke, medrese ve zaviyeler kapatılarak eğitim birliği bir sistem olarak benimsenmiş, bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na (Maarif Vekâleti) devredilmiştir.

 Eğitim ve kültür şehri olan İlimizde Milli Eğitim Müdürlüğü; El’aziz Maarif Müdürlüğü olarak kurulmuştur. 10.12.1937 İcra Vekilleri Heyeti kararıyla El’aziz ismi Elazığ’a çevrilerek Elazığ Maarif Müdürlüğü olmuştur. 10 Ekim 1946’dan sonra Maarif Vekilliği ismi Milli Eğitim Bakanlığı adıyla değiştirildiğinden, Müdürlüğümüzün adı Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü olmuştur. 

Artan nüfusa paralel şehirde çeşitli eğitim kurumları açılmış, nüfusun okullaşma oranları her geçen gün artış kaydetmiştir. 

1974 yılında Fırat Üniversitesi kurulmuş ve Yüksek Öğretim Kurumu olarak halen hizmetini devam ettirmektedir.

Elazığ’da yüksek öğretimin köklü mazisi bulunmaktadır. 1957 yılında Atatürk ismi ile kurulacak Üniversite için, Kesikköprü olarak adlandırılan mevkide arsa tahsisi gerçekleştirilmiş, bilahare bu üniversitenin Erzurum iline kaydırılmasından sonra geçen süre zarfında 1967 yılında alanında sayılı yüksek öğretim kurumlarından biri olan Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1972 yılında Ankara Üniversitesine bağlı Veteriner Fakültesi ve nihayetinde 1975 yılında Fırat Üniversitesi kurulmuştur. DMMA’si 1981 yılında kapatılarak Fırat Üniversitesine bağlı Mühendislik Fakültesine dönüştürülmüştür. Elazığ bu yüksek öğretim kurumlarına sahip iken, üniversite bulunmayan şehirlerin ve birçoğu Elazığ büyüklüğünde olan iller bugün ikinci üçüncü üniversitelere kavuşmuştur. Son 15 yılda 200 den fazla yeni üniversite kurulmasına karşılık, Elazığ tek üniversite ile yetinmiştir.

Bir toplumun kalkınmışlık düzeyinin eğitimle doğru orantılı olduğu düşüncesinden hareketle, eğitimin bölgesel kalkınmada önemli bir paya sahip olduğu bir gerçektir. Bu düşünceden hareketle eğitimi daha üst seviyelere çıkarmak ancak yeni projeler üretmekle mümkün olacaktır. 

II.    Elazığ’da Eğitimin Çekici ve Güçlü Yönleri
1.    Müdürlük bünyesinde AR-GE Biriminin ve Ölçme Değerlendirme Merkezinin bulunuyor olması,
2.    Milli Eğitim Müdürlüğünün ERASMUS + Projeleri kapsamında; Yetişkin Eğitimi, Mesleki Eğitim ve Okul Eğitimi alanlarında 7 yıl boyunca akredite edilmiş olması,
3.    Ulusal/Uluslararası projeler hazırlama ve uygulama alanında deneyimli bir eğitimci kitlesine sahip olunması,
4.    İnsan kaynaklarının yeterli düzeyde olması,
5.    Fon sağlayan kurum/kuruluşlardan alınan eğitim desteği,
6.    Eğitim alanında iletişim olanaklarının yüksek olması,
7.    Okur-yazar oranının yüksek olması,
8.    Ailelerin eğitime önem vermesi,
9.    Hayırsever vatandaş sayısının fazla olması ve eğitime karşı duyarlı olmaları,
10.    İl merkezinde öğretmen açığının olmaması,
11.    Okullaşma oranının her geçen yıl artması,
12.    Yıllar itibariyle okullaşma oranında görülen yükselme,
(Okullaşma oranının her geçen yıl artması)
13.    Genç ve dinamik öğrenci nüfusunun olması, 
14.    Elazığ’da yerel bazda eğitimle ilgili proje yapma becerisine sahip olunması,

III.    Elazığ’da Eğitime Dair Dikkat Çeken Zayıflıklar
1.    Nüfus yoğunluğuna göre eğitim kurumlarının dağılımının doğru yapılmaması,
2.    Kamu kurum ve kuruluşlara ait boş arazilerin tespit edilerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeni eğitim kurumlarının açılmaması,
3.    İnsan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmaması (öğretmenlerin ihtiyaç dışı görevlendirmeleri, depo öğretmen sayısın yüksek olması, dezavantajlı bölgelere öğretmen görevlendirmesi yapılmaması vb.)
4.    Diğer kurum, kuruluş, STK, hayırsever iş birliği yetersizliği,
5.    Performans kriterlerine göre yönetici atamalarının gerçekleştirilmemesi,
6.    Eğitim kurumlarının fiziki şartlarını, performans durumunu, faaliyet içeriklerini ve sayılarını, akademik başarı durumlarını takip edebilecek bir veri ambarının olmaması,
7.    Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunacak politikaların geliştirilmemesi (Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin yetersizliği),
8.    Hizmet içi eğitimlerin niteliğinin ve niceliğinin 21. yüzyıl becerilerine hitap edebilecek düzeyde olmaması,
9.    Kurs eğitmenlerinin uzmanlık düzeylerinin yetersizliği,
10.    Birçok yönetici ve öğretmenin özel öğretime bağlı kurslarda görev almaları (performans düşüklüğü ve öğrenci yönlendirme),
11.    Yetişmiş personelin siyasi etkenlerle görevlendirmelerinin bitirilmesi ve yerlerine yandaş personellerin görevlendirilmesi,
12.    Teknolojik okur-yazarlığın istenilen düzeyde olmaması, bu alanda yapılması gereken etkinliklerin ve projelerin sayısındaki yetersizlikler,
13.    Girişimci, proaktif ve yenilikçi yönetici sayılarının artırılmasına yönelik eğitim politikalarının geliştirilememesi,
14.    Çağdaş öğretim programlarının geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin sayısının yetersizliği,
15.    Hakkaniyetsiz ödüllendirmeler,
16.    Hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin görünürlüğünün, kursların çeşitliliğinin ve verimliliğinin yetersiz olması,
17.    Öğrencilerin akademik başarılarının istenilen düzeyde olmaması,
18.    Okullarda disiplin problemlerinin yaşanması,
19.    Derslik başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamasının altında olması,
20.    Mesleki Eğitimde okullaşma oranının Türkiye ortalamasının altında olması
21.    Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sonuç odaklı planlanmaması,
22.    Yabancı dil yetersizliği,
23.    Okul sağlığı, okul güvenliği ve iş sağlığına ilişkin alınan tedbirlerin yetersizliği,
24.    Eğitimcilerin genel anlamda motivasyonlarının ve iş doyumlarının düşük olması,
25.    Sosyo - ekonomik durumu düşük ailelerin olması,
26.    Okullarda sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerin yeterli düzeyde olmaması,
27.    Okullarda değerler eğitimine yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin yaygınlaştırılamaması, 
28.    Nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulması,

IV.    Elazığ’da Eğitim Bağlamında Öne Çıkan Avantaj ve Fırsatlar
1.    Tarihsel ve kültürel açıdan köklü bir geçmişe sahip olunması,
2.    İlimizin coğrafik konumunun çevre illere göre daha avantajlı durumda olması,
3.    Kalkınmada öncelikli iller arasında yer alıyor olmamız,
4.    Geniş bir paylaşımcı kitleye sahip olunması, eğitime verilen destek,
5.    Eğitime fon sağlayan ulusal/uluslararası kaynakların yeterlilik düzeyi,
6.    Toplumun eğitime vermiş olduğu önemin gün geçtikçe artması, bilinçli aile sayısındaki artış,
7.    Fırat Üniversitesinin varlığı,Eğitim Fakültesi personelinin alanında uzmanlığı, laboratuvar imkânlarının yeterlik düzeyi,
8.    Genç nüfusun fazla oluşu,
9.    Yerel medya kanallarının etkinliği, eğitime vermiş oldukları önem,
10.    Harput’un tarihi mirasından gelen kültürel ve sanatsal birikimin olması,
11.    İlimizin uygun coğrafi koşullara sahip olması,

V.    Elazığ’da Eğitim İçin Tehdit Oluşturan Faktörler
1.    Atama ve görevlendirmelerdeki siyasi etkenler,
2.    Dış etkenlerin eğitim kademelerine müdahale etmeleri,
3.    Mevzuatın çok sık değişmesi,
4.    Toplumsal yapıdaki bozukluklar,
5.    Madde bağımlılığının artması,
6.    Parçalanmış aile sayısındaki artış,
7.    Sanayileşme anlamında gelişim gösterilmemesi,
8.    İhale süreçlerinin uzun olması,
9.    Hayırsever desteklerinin istenilen düzeyde olmaması,
10.    İlin deprem bölgesinde yer alıyor olması,
11.    Yatırım ve donatım ödeneklerinin ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmaması, ödenek miktarının düşük olması,
12.    İlin niteliksiz göç alıp nitelikli göç vermesi,
13.    Medya ve internetin olumsuz etkileri, internet bağımlılığı,
14.    İŞKUR tarafından yardımcı personel desteğinin yeterli düzeyde olmaması,
15.    Teknolojik donatımların kurumlar arasındaki adaletsiz dağılımı,

VI.    Elazığ’ın Eğitim Alanındaki Gelişimine Katkı Sunacak Öncelikli Projeler
1.    Alanında uzman tüm iç ve dış paydaşların katılımının sağlandığı bir “Eğitim Kurultayı” düzenlenmesi, eğitimdeki sorun alanlarının tespit edilerek çözüm önerilerinin raporlaştırılması ve yeni eğitim politikalarının belirlenmesi,
2.    İlimizde Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü açılması,
3.    İlimize 2. bir üniversitenin kazandırılması,
4.    E-Portfolyo istihdam ağının kurulması, 
5.    İl merkezinde; STEM, Kodlama ve Robotik Kodlama Merkezinin açılması,
6.    İl merkezinde bir Matematik Köyü kurulması,
7.    İpek Yolu Gençlik Merkezinin amacına uygun şekilde işleyişinin sağlanması,
8.    Gönüllülük esasına dayalı olarak belirlenmiş yaklaşık 800 kişiye profesyonel afet eğitimleri verilmesi ve neticesinde İl genelinde Gönüllü Arama Kurtarma Timlerinin oluşturulması,
9.    Fon sağlayabilecek kurum, kuruluş, STK, hayırsever vb. bir araya gelerek ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim kurumlarının fiziki alt yapılarının iyileştirilmesi, kurumsal kapasitelerine katkıda bulunulması,
10.    İlimizin ihtiyaç duyduğu bina, derslik, atölye, laboratuvar ve spor salonu ihtiyacının karşılanması,
11.    Yöneticilerin ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayabilmek için profesyonel eğitimler düzenlenmesi, ilgili kurumlarla iş birliği yapılması,
12.    Öğrencileri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirebilmek amacıyla yeni yaşam alanlarının oluşturulması, 
13.    Tarım İl Müdürlüğü ile ortak projeler yürütülerek okullarda akıllı seraların kurulmasının sağlanması, öğrencilere bitki yetiştiriciliği hakkında bilgilendirmeler ve uygulamalar yapılarak İl genelinde profesyonel tarımcılığa geçilmesinin sağlanması,
14.    Yetenekler doğrultusunda öğrencilerin doğru mesleklere yönlendirilmesi, mesleki eğitime gereken önemin verilmesi ve görünürlüğünün artırılması,
15.    Türkiye’de toplam 7 İlde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyetini yürüten, “MERKEZİ HİZMETİÇİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ” yapılanmasından birisinin de Elazığ’da açılabilmesi,
16.    “ELAZIĞ GÖNÜLLÜ ARAMA KURTARMA TİMLERİ” adlı proje hazırlanarak, Elazığ ve tüm ilçelerinde meydana gelebilecek bir afet veya deprem için, profesyonel ekipler gelinceye kadar ilk müdahaleyi yapabilecek, yaklaşık 800 kişiye afet eğitimi verecek bir projenin hazırlanması,
17.    1975 yılında kurulan Fırat Üniversitesi, üç büyük kampüs yerleşkesi ve altyapısı düşünüldüğünde ikinci bir devlet üniversitesinin şehre kazandırılması açısından gerekli yeterliliğe sahip Elazığ’da 2. Devlet Üniversitesinin açılması için gerekli alt yapı çalışmalarına başlanması,  HARPUT KÜLTÜR SANAT ÜNİVERSİTESİ ile DOĞU ANADOLU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  kurulması için çaba gösterilmesi,
18.    Günümüzde alışveriş sitelerinden iş arama motorlarına kadar, tüm içerik dijital ortamlarda yerini almıştır. Kurulacak E - PORTFOLYO İSTİHDAM AĞI PROJESİ ile üniversite öğrencilerine ve mezun öğrencilere ilişkin bilgilerin (eğitim, ilgi alanı, tecrübe, yetenek, aldığı sertifika ve diploma durumları) bilgiler güncel olarak yüklenecek ve ilgili sektörlerdeki işverenlerle gerekli görüşme ve alt yapı çalışmaları sonucunda oluşturulacak istihdam havuzu ile ilişkilendirilerek “E – Portfolyo İstihdam Ağı” oluşturulması sağlanacaktır. Bu ağ sayesinde istihdam sağlayacak olan işverenler ile yeni mezun öğrenciler arasındaki iletişimin sağlanması,
19.    “ELAZIĞ EĞİTİM KURULTAYI” yapılarak, ilimizin ve bölgemizin orta ve uzun vadeli Eğitim Stratejik Planı ve Eğitimde Gelecek Stratejilerinin ortaya konulmasının sağlanması, 
20.    ROBOTİK KODLAMA Çocuklara bilgisayar kodlama ve robotik öğretmek için sadece telefonlarda ve tablette çalışan bir uygulamanın üretilmesi. Bu uygulama başta İngilizce olmak üzere birçok dünya dilinde çevrilmesi ve yabancı ülkelerdeki üniversitelere ücretsiz destek verilmesi. Böylece birçok üniversiteden öğrenci değişim programları için akademisyenler seviyesinde ilgi çekerek başka bir kapı açılması. 
Amaç, Fırat Üniversitesi ve Türkiye adını tüm dünyada duyurmak, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara tablet ve telefon ortamında ücretsiz hizmet sunarak, onlara daha eğitimin ilk basamaklarında Üniversitemizin ve ülkemizin sevdirilmesi. 
Günümüzde üniversitelerde ve özel okullarda çocuklara kodlama eğitimi verilmektedir. Fakat bu işlemler masaüstü bilgisayarda ve masaüstü için hazırlanmış yazılımlarla yapılmaktadır. Yeni nesil çocuklar ise 3 yaşında tablet kullanıyor, 5 yaşında telefonun birçok özelliğini biliyor. Onlara robotik kodlama öğretmek için sadece bildikleri ortamda çalışan kapsamlı bir yazılım geliştirilecektir. Sonuç olarak yapılacak ücretsiz mobil uygulama ile App-store ve Google-play markette “Fırat üniversitesi” yazıldığında Robotik uygulaması en başta çıkması, milyon indirmeye ulaştıktan sonra “Üniversite”  kelimesi içeren aramalarda Fırat Üniversitesinin ön planda olması, 
21.    Harput'un dört mevsim canlı olabilmesi ve kent merkeziyle bütünleşebilmesi için Üniversiteden çeşitli bölümlerin Harput'a açılması ya da taşınması teşvik edilmelidir. (Turizm, Restorasyon…) Bu sayede Harput'un yaşayan bir hal alması sağlanacak ve Harput'taki sosyal hareketliliğe zemin hazırlanmış olacaktır.
22.    OYUN VADİSİ adı altında, Teknokent haricinde yeni bir teknoloji üssü kurulacaktır. Teknokent gibi vergi indirimleri sunulacak bu merkezde; dışarıdan gelecek konuklar için ve ilçelerden gelecek çalışanlar için konaklama alanları, Oyun firmaları için konaklama alanları, İş ofisleri, Seminer ve Toplantı salonları, Üniversite öğrencilerinin de kullanabileceği Cafe’ler açılacaktır. Üniversite öğrencileri için staj alanı, mezunlar için hazır iş ve istihdam fırsatı olacaktır. Ülke çapında ses getirecek bu proje, Üniversitedeki ilgili bölümlerin daha fazla öğrenci kazanmasını sağlayacaktır. Yabancı firmaların Üniversitemize ve Ülkemize çekilmesi ile birlikte, ülke ekonomisine de katkı sağlanmış olacaktır. Yurt içi ve dışındaki firmalarla İletişim için ‘Oyun Vadisi sekreterlik ofisi’ Maliye Bakanlığı ile işbirliğ yapacak, yurt dışındaki firmaları çekmek için çözümler aranacaktır. Çizgi Film bölümü denince Eskişehir akla geldiği gibi, dijital oyun denildiğinde Elazığ ve Fırat Üniversitesi akla getirecek, Üniversitemizdeki Bilgisayar ve Grafik bölümlerinin kapsamı genişletilecektir. NewZoo istatistik sitesinin verilerine göre; 2018 yılında tüm dünyada bilgisayar oyunlarında harcanan bütçe 137.milyar dolar, cep telefonlarının payı ise 70.milyar dolardır. Proje ile bu sektörde Türkiye’nin ve Dünyanın cazibe merkezi olunması, 
23.    Fırat Kalkınma Ajansı SOGEP kapsamında İl merkezinde STEM, Kodlama ve Robotik Kodlama merkezi kurulması, bu merkezden tüm eğitimci ve öğrencilerin faydalanmasına imkân sunulması,
24.    Alanında uzman tüm iç ve dış paydaşların katılımının sağlandığı bir EĞİTİM KURULTAYI düzenlenmesi, eğitimdeki sorun alanlarının tespiti ve çözüm önerileri raporlaştırılarak yeni eğitim politikalarının belirlenmesi,
25.    Öncelikli dezavantajlı okulların tespit edilerek sıralanması, belirlenen kurum/kuruluş/STK, hayırsever destekleriyle bu kurumların fiziki ve donanımsal şartlarının iyileştirilmesi,
26.    Akademisyen desteği ile yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik eğitimlerin düzenlenmesi,
27.    Akademik başarıyı artırmaya yönelik projelerin uygulanması, bu başarının kurum kültürü haline dönüştürülmesi,
28.    Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin örnek teşkil edebilecek faydalı modellerin görünürlüğünün artırılması ve yaygınlaştırılması,
29.    İlgili tüm kurum/kuruluş paydaşlarıyla geniş katılımlı bir çalıştay düzenlenmesi, eğitimdeki sorun alanları ve çözüm önerileri başlıklı uygulanabilir, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir kararlar alınması,
30.    Eğitimde Fırsat Eşitliğini sağlayabilmek adına; eğitim kurumlarının fiziki şartlarının ve eğitim kalitesinin iyileştirilmesine yönelik eylemlerin gerçekleştirilmesi,
31.    Bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim kurumlarının sayısının artırılması,
32.    Diğer kurum/kuruluşlarla iş birlikçi çalışmaların yürütülmesi ve bu kurumlardan en üst düzeyde faydalanılması,
33.    Akademik, teknolojik ve bilimsel çalışmalara ağırlık verilmesi, bu bağlamda; Fırat Üniversitesinin tüm imkânlarından istifade edilmesi,
34.    Öğretmenlerin ve yöneticilerin mesleki gelişimlerine yönelik profesyonel eğitimlerinin/kursların düzenlenmesi,
35.    Fon sağlayan ulusal/uluslararası (TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı, AB, Büyükelçilik, Bakanlık vb.) projelerden en üst düzeyde faydalanılması,
36.    Fırat Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında İlimize eğitim yatırımlarının yapılması,
37.    Yönetici ve öğretmen görevlendirme/atama süreçlerinde şeffaf ve adil olunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi,
38.    Ödüllendirme kriterlerinin netleştirilmesi, bu şartları sağlayan eğitimcilerin ödüllendirilmesinin yapılması,
39.    Teknoloji çağında, çağın gereksinimlerine uygun genç bireylerin erken yaşlarda tespit edilmesi ve Ülkenin geleceğine yön verebilecek bireyler haline dönüştürülmesinin sağlanması,
40.    Eğitimde mevcut problem durumlarının tespit edilmesi ve çözüm önerilerinde bulunulması neticesinde uzun vadeli EĞİTİM EYLEM PLANI hazırlanması,
41.    Eğitimde Fırsat Eşitliği sağlanması, kurumlar arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılacak tedbirlerin alınması,
42.    Tüm yönetici ve öğretmenlerin alanında uzmanlaşması ile okullarda profesyonel bir ikliminin oluşmasının sağlanması, 
43.    Elazığ’da öğrenim gören öğrencilerin akademik başarılarının artacağı, başarılı olabilecekleri meslek gruplarına yerleşerek iş hayatında mutlu ve faydalı olacakları çalışmaların yapılması,
44.    Örnek teşkil edebilecek çalışmaların şehrin tamamına yaygınlaştırılması, faydalı modellerden tüm eğitim camiasının faydalanmasının sağlanması,
45.    Özellikle mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik diğer sektörler ile iş birliği yapılması, İlimiz ve Ülkemiz adına büyük önem arz etmektedir. TSO, KOSGEP, Kalkınma Ajansı ile bu bağlamda iş birliği yapılması,
46.    Sağlık İl Müdürlüğü ile okul sağlığı ve hijyen alanında iş birlikçi çalışmalar yürütülmesi,
47.    Tarım İl Müdürlüğü ile ortak projeler yürütülerek okullarda akıllı seraların kurulmasının sağlanması, öğrencilere bitki yetiştiriciliği hakkında bilgilendirmeler ve uygulamalar yapılarak İl genelinde profesyonel tarımcılığa geçilmesinin sağlanması,
48.    Öğrencilerin gelişim durumları dikkate alınarak binaların fiziki olarak yeniden düzenlenmesi,
49.    İlkokulların bünyesinde faaliyet gösteren ana sınıflarında oluşan yaşlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi,
50.    Kırsalda Türkçe konuşma becerilerini geliştirmek için okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına dönük çalışmaların yapılması,
51.    Özellikle kırsal bölgelerde okul öncesine devamı sağlamak için bu kurumlara cazibe kazandırılması ,
52.    Dezavantajlı çocukların tespit edilip okul öncesi kurumlara devamının sağlanması,
53.    Öğrencilerin gelişim durumları dikkate alınarak binaların fiziki olarak yeniden düzenlenmesi,
54.    Branşlara yönelik sınıf düzenlemelerinin yapılması ve aktif kullanımının sağlanması,
55.    İkili eğitim yapan okulların en kısa sürede normal eğitime geçirilmesi için gerekli alt yapının hazırlanması,
56.    Sayıca az da olsa kalabalık olan sınıf mevcutlarının 25-30 kişiye düşürülmesi,
57.    Test ve ezberci anlayıştan sıyrılıp sosyal aktivite ağırlıklı çalışmalar yapılması,
58.    Etkili ve verimli yönlendirme çalışmalarının yapması,
59.    İlimizin ihtiyaç duyduğu bina, derslik, atölye, laboratuvar ve spor salonu ihtiyacının karşılanması,
60.    Genel liselerden mezun olan öğrencilerin bir üst kuruma geçebilmeleri için rehberlik, motivasyon ve etüt çalmamalarına ağırlık verilmesi,
61.    Mesleki eğitimi canlandırma doğrultusunda il genelinde mesleki ve teknik okullarda oluşturulan atölye etkinliklerinin sergilenip satılabileceği fuarlar düzenlenmesi,
62.    Bölgenin ihtiyaç duyduğu mesleki eğitim bölümlerinin açılması,
63.    Öğrencilerin bir üst öğrenime devam etmeleri için gerekli rehberlik faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi,
64.    Okulların mali durumlarını iyileştirmek için işadamları, esnaf ve varlıklı insanların katkıda bulunabilecekleri fonlar oluşturulması,
65.    Fırat Üniversitesi ile Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki işbirliğinin en üst seviyeye çıkarılması,
66.    Eğitime katkı sağlayacak akademisyenlerin aktif görev alacağı programların düzenlenmesi,
67.    Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi,
68.    İlin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni fakülte ve bölümlerin açılması,
69.    Toplum ve üniversite bütünleşmesinin sağlanması,
70.    Üniversite bünyesindeki Fırat Teknokent’in sanayi ve meslek okullarıyla buluşturulması,
71.    Sosyo-kültürel yapısı zayıf bölgelere spor komplekslerinin kurulması,
72.    İlimizin coğrafi yapısına uygun olarak Sivrice ilçesinde yüzme ağırlıklı su sporlarının düzenlendiği sürekli okulların oluşturulması,
73.    Öğrencilerin aktif katılımlarının sağlanacağı yaz okullarının düzenlenmesi,
74.    Çeşitli kurum ve yayınevlerinin katıldığı, etkinliklerin düzenlendiği ve satışların yapıldığı kitap fuarlarının yapılması,
75.    İlimize yeni göç eden ailelerin tespit edilip, bu ailelere yönelik uyum ve bilgilendirme seminerleri verilmesi,
76.    Dezavantajlı çocukların eğitimsel başarılarının artmasını sağlanmasına dönük çalışmaların yapılması,
77.    Parçalanmış ailelerin çocuklarına destek sağlamaya yönelik birimler oluşturulması,
78.    Okullarda madde kullanımının önüne geçmek için birimlerin oluşturulması,
79.    Bireylere değerlerin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
80.    Risk grubundaki çocukların okul ve sınıf bazında tespit edilmesi, gerekli görüldüğü takdirde RAM’a yönlendirilmesi,
81.    İlimizin sosyo-kültürel yapısı dikkate alınarak eğitim programlarının yeniden gözden geçirilmesi,
82.    Turizm ve sanayi alanları başta olmak üzere yabancı dilin öneminin farkında olup, küçük yaştaki bireylere dil eğitimlerinin verilmesine dönük çalışmaların yapılması,
83.    Eğitim kurumlarında iyi bir performans ve ödül sisteminin oluşturulması,
84.    Norm fazlası öğretmenlerin hazırlık kurslarında değerlendirilmesi,
85.    Öğrenci merkezli eğitim için öğretmenlerin eğitilmesi,
86.    AB ve diğer kuruluşlar tarafından verilen hibe programlarından daha iyi yararlanılması,
87.    Periyodik aralıklarla (3 ay, 6 ay gibi) bu birimlerin performans değerlendirilmesinin yapılması,
88.    Eğitim bölgelerine göre proje birimlerinin kurulması,
89.    Bu proje birimlerinde çalışacak kişilerin belirlenmesi,
90.    Eğitim bölgelerinde sorun tespit çalışmaları ve ihtiyaç analizi çalışmalarının yapılması,
91.    Fırat Üniversitesi’nde yurtiçi ve yurtdışı öğrenci ve öğretim elemanı değişimini arttıracak teşviklerin yapılması,
92.    Fırat Üniversitesi’nde uzaktan eğitim bünyesinde yeni ön lisans, lisans ve lisansüstü programların açılması,
93.    Fırat Üniversitesi’nde İlin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni fakülte ve bölümlerin açılması,
94.    Fırat Üniversitesi’nde Öğrenciye yönelik sosyal, sportif ve mesleki faaliyetlerin arttırılmasının sağlanması,
95.    Fırat Üniversitesi’nde Toplum ve üniversite bütünleşmesinin sağlanması,
96.    Fırat Üniversitesi’nde Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi,
97.    Üniversite bünyesindeki Fırat Teknokent’in sanayi ve meslek okullarıyla buluşturulması,
98.    MEB ve üniversite arasında işbirliğinin arttırılması,",