Elazığ İl Hıfzıssıhha Meclisi Yeni Tedbirleri Açıkladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Meclisi toplandı. Toplantıda Elazığ'la ilgili yeni kararlar alındı. Alınan kararlar özellikle tarım ve hayvancılık alanında oldu. Fırınlarla da ilgili yeni bir karar alındı.

Elazığ İl Hıfzıssıhha Meclisi Yeni Tedbirleri Açıkladı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Elazığ İl Hıfzıssıhha Meclisi Elazığ’la ilgili yeni kararlarını açıkladı. Açıklanan yeni tedbirler genel olarak tarım ve hayvancılıkla ilgilenen vatandaşlarla ilgili oldu. Öte yandan vatandaşların genelde talep ettiği fırınlarla da ilgili yeni bir karar alındı.

İŞTE ALINAN O KARARLAR…

1- İlimizde faaliyet gösteren çiftçilerin tarımsal ve hayvansal üretiminin sekteye uğramaması, üretimin aksatılmadan yürütülmesi için köyde ikamet ediyorlarsa bağlı oldukları Köy Muhtarının bilgisi dahilinde İl/İlçe merkezlerinde ikamet ediyorlarsa İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden (İl Merkezinde İkamet edenler için Namık Kemal İlköğretim Okulunda bulunan görevlilerimizce) izin belgesi almaları şartıyla tarımsal faaliyetlerine devam etmeleri hususunda kolaylık sağlanmasına, tarımsal üretimle iştigal edenler ile ilgili gerektiğinde İlçe Kaymakamları ve İlgili Vali Yardımcısı tarafından istisna getirilebilmesine,

2- Yaş sebze ve meyve satış yerleri olan semt pazarları, market ve manavlarda sebze ve meyvenin müşteri tarafından kontaminasyonunun engellenmesi, satıcı veya görevlisi tarafında gerekli Covid-19 hijyenin sağlanması şartıyla kendisi veya görevlendirdiği bir kişi tarafından ürünlerin müşteriye arzının sağlanmasına,

 3-  Dökme olarak satışı yapılan kuruyemiş, şekerleme, kuru meyve ve yöresel ürünlerimiz gibi ürünlerin kapalı kaplarda bulundurulması, müşteri tarafından elle temasının engellenmesi satışın tamamen görevli tarafından gerekli hijyen şartlarının sağlanması koşulu ile yapılmasına,  

4-  Üretim yeri olan fırınlarımızda sosyal mesafeyi sağlayacak güvenlik bandının çekilerek ekmek paketleyen kişi ile kasiyerin aynı kişi olmamasına özen gösterilmesine, unlu mamullerin satışının yapıldığı yerlerde müşteri temasını engelleyecek kapalı reyonlarda satışının yapılmasına,

 5-  Kesimhane faaliyetlerinin aralıksız olarak devam etmesine, Kesimhanelerden satış yerlerine karkas ve parça etlerin nakillerinde frigofirik araçların kullanılmasına, kontaminasyonu engellemek için karkas etlerin stokinet, parça etlerin paketlenerek nakledilmesine,

 6-  Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerin, hayvanlarının beslenmesi için ortak kullanılan mera ve otlaklarından çıkmaması, sürülerin birleştirilmemesi ve kendileri ve çobanları tarafından sosyal izolasyon mesafesini korumak kaydıyla hayvanlarını mera ve otlaklara götürebilmelerine, 

7- Arı üreticilerinin arı kolonisi için gerekli ilkbahar ve yaz bakımlarını yapabilmeleri açısından kolonilerinin bulunduğu alanlara gerekli hijyen ve koruma tedbirlerine riayet edilmesi ve sosyal mesafenin korunması şartıyla gidebilmelerini, ayrıca ilimizde konaklayacak olan gezginci arıcıların veteriner sağlık raporu ve gerekli izinler alınmadan konaklamalarına izin verilmemesine, 

  8-  Covid-19 tedbirleri çerçevesinde ilimizde bulunan akarsu, baraj, göl, gölet ve derelerde amatör balık avcılığının yasaklanmasına,

 9-  İşletmeler arasında hayvan alım satımı yapan celeplerin hastalığı yayma riskinden dolayı celepler tarafından işletmeler arasında hayvan alım satımının durdurulmasına,

 10-  Sağlık hizmetleri grubunda yer alan serbest klinisyen veteriner hekimlerin güvenilir gıda üretimi ve sahada hayvan hastalıklarının teşhis, tedavi ve aşılama faaliyetlerinin aksamaması açısından gerekli güvenlik ve hijyen önlemlerini alarak faaliyetlerinin yürütülmesine,  

11-  Bitkisel üretim faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi açısından çiftçilerin ekim, dikim, gübreleme, ilaçlama, sulama, çapalama, hasat ürünün pazara sunumu v.b. faaliyetlerinde çiftçilerin sosyal izolasyon mesafelerini koruyarak ve gerekli izinleri almak kaydı ile faaliyetlerini sürdürebilmelerine,

 12-  Gübre, fide, fidan, tohum ve zirai ilaç alet ekipman bayilerinde alışveriş sosyal izolasyon mesafesi gözetilerek yapılmasına,

13-  Süt üreticilerinin üretmiş oldukları çiğ sütlerde brusella, tüberküloz gibi hastalık riski taşımalarından dolayı sokakta satılması yasaklanmasına, Covid-19 sağlık tedbirleri açısından gerekli denetimlerin ilgili birimler tarafından sıkı bir şekilde yapılmasına,

 14-  Üretimin devamlılığını sağlayabilmek için üreticilerin üretmiş oldukları sütün süt soğutma tanklarına veya izinli toplayıcılara intikali ile üretim tesislerine naklinin gerekli izinlerin alınması kaydıyla sağlanmasına,

15- İşletme Tescil Belgesi veya ÇKS kaydı herhangi bir nedenle kendisi adına olmayan ancak, fiilen çiftçilik yapmış olduğunu beyan edip, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince tespit edilen üreticilerin gerekli izinleri almak kaydıyla tarımsal faaliyetini sürdürmelerine,  16- İlimizde faaliyet yürüten süt toplama merkezlerinin kesintisiz olarak süt toplama faaliyetini yürüten kişi ve araç bilgilerini ibraz etmek ve İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden gerekli izinlerini almak kaydıyla çalışmalarını sürdürmelerine.