Elazığ'ın Yeni İmar Planının Ayrıntıları Belli Oldu

Geçtiğimiz gün Elazığ Belediye Meclis Toplantısında oy çokluğu ile kabul edilen Elazığ'ın yeni imar planının ayrıntıları belli oldu.

Elazığ'ın Yeni İmar Planının Ayrıntıları Belli Oldu
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Elazığ Belediyesi tarafından İmar Planına ait bilgiler ise şu şekilde paylaşıldı;

ARAZİ KULLANIM KARARLARI:

Konut Alanları

Ana Senaryosunda bir değişiklik yapılmayan 2016 revizyon imar planı açıklama raporunda belirtilen şemaya bağlı kalarak, Konut bölgelerinde bölgesel nitelikte yapılan değişiklikler ve bu alanlardaki uygulamalara ilişkin düzenlemeler genel olarak şöyledir

1.Merkezin kuzeyinde Şehit Mehmet Güçlü Caddesi ile Yunus Emre Bulvarı arasında kalan bölgede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. bölgenin tamamı Blok nizam 10 kat olarak planlanmıştır. Kapatılan yolların bir çoğu açılmıştır.

2. Merkezin doğusunda yer alan Mustafa Paşa mahallesinin, batısında geleneksel merkez, kuzeyinde askeri alanlar, doğusunda Fatih sultan Mehmet Caddesi  yer almaktadır. Yapılan düzenleme sonucunda, genel senaryo ilkeleri ve akabinde meydana gelen deprem ve sonuçlarıda dikkate alınarak  bu bölgedeki konut alanlarında mevcuttaki blok nizam 10 kat yerine  blok nizam 8 kat olarak yeniden düzenlenmiştir. Kapatılan yolların bir çoğu açılmıştır.

3. Fatih Sultan Mehmet Caddesinin doğusunda, mevcut küçük sanayi alanının batı ve kuzeybatısını kapsayan sanayi ve kırklar mahallesinden oluşan alan. Bu alanda yollar 10 ve 12 metrelik yollardan oluşmakta idi. Bu alanlarda yollar imkan dahilinde genel olrak 15 ve 20 metreye genişletilmiştir. Bu alanlarda blok nizam 8 kat uygulamasına devam edilecektir. Yol genişletmeleri kapsamında da Bölgede TAKS değeri ise 0.40 olarak öngörülmüştür. Kapatılan yolların bir çoğu açılmıştır.

4. Yerleşmenin doğusunda kalan Ulukent, doğukent ve Çatalçeşme mahallerinde konut alanlarında. mevcut plan kararları olduğu gibi korunmuştur.  Yine bölge içerisinde emsal E=1.50 ve E=2.00 ve 2,40 olarak onaylanan imar adalarında da emsal uygulaması devam ettirilmiştir. Emsal uygulaması yapılan imar adalarında doğukent ana caddesinde 10 metre diğer bütün yollardan 5 metrelik bahçe mesafesi belirlenmiştir. Kapatılan yolların bir çoğu açılmıştır.

5. Karşıyaka mahallesinde herhangi bir değişiklik yapılmamış bu bölgede mevcuttaki düzeni olan Konut adalarında ayrık nizam ve 5 kat olarak düzenleme yapılmış, yapı yoğunlukları ise 0.30/1.50 olarak düzenlenmiştir.

6. Yerleşmenin güneydoğusunda Kekliktepe mevkiinde Gümüşkavak köyü ve çevresinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, Mevcut plandaki konut alanları ayrık nizam 5 kat düzenlenmiştir. Yoğunluk ise 0.30/1.50 olarak belirlenmiştir. Köy çevresinde yer alan ve ifrazı tamamlanmış diğer konut bölgelerinde de yoğunluklar 0.30/1.50 olarak düzenlenmiştir.

7. 2001 yılında onaylanan güney çevre yolu çevresindeki alanlar. Bu alanlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu alanlarda kat yükseklikleri 5 kat,  yoğunluklar ise 0.30/1.50 olarak belirlenmiştir.

8. Yerleşmenin batısında Baskil yolu ile Malatya yolu arasında kalan Bölgede bu alanda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.. bölge bütününde inşaat emsali E=1.20 olarak öngörülmüştür. Konut adalarına bütün yollardan 5 metrelik yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiştir. Yapı yüksekliği ise  imar yapılaşmasını teşvik amacıyla Yençok=15.50 metre olarak yeniden düzenlenmiştir.

9. Yerleşmenin batısında Baskil yolunun ve Malatya yolunun kuzeyini kapsayan alanda herhangi bir değişiklik yapılmamış olup bölgede E=1.20 yoğunluk kararı korunmuş, konut adalarına her yönden 5 metrelik yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmiştir. Yapı yüksekliği ise  imar yapılaşmasını teşvik amacıyla Yençok=15.50 metre olarak yeniden düzenlenmiştir.

10. Abdullahpaşa mahallesinde afet konutları olarak bilinen alanda 24 ocak 2020 depremi sonrasında hasarlı binaların yıkılması ile birlikte kalan alanlarda kentsel dönüşüm hızlı bir şekilde yapabilmek amacıyla 8 kat ve 6 kat uygulamasının yanısıra  1.50 olan emsaller 1.85 olarak yeniden düzenlenmiştir. Kalan bölgelerde var olan 1.50 emsal ve 5 kat uygulamaları korunmuştur.

11. Ataşehir mahallesi. Malatya yolu ile Demiryolu arasında kalan ve yerleşmenin batısındaki bölgeyi kapsayan Bu bölge Elazığ yerleşmesinde düzenli yapılaşmanın olduğu ender bölgeden biridir. Bu nedenle mevcut dokunun korunması amaçlanmıştır. Yapılan düzenleme ile Malatya yoluna cepheli adalar TİCK olarak düzenlenmiş, yola cepheli olmayan konut alanlarında ve yoğunluklarda değişiklik yapılmamıştır. Konut alanlarındaki imar planı kararları onaylı imar planlarından geldiği şekli ile (ayrık nizam 4 kat ve 0.30/1.20) korunmuştur.

12. Sürsürü mahalle Merkezinin kuzeyinde Mustafa UYGUR bulvarına  kadar olan bölüm ile  güneyinde demir yolunun güney sınırını teşkil eden Şorşor Deresi ile eski çevre yolu arasında kalan alanlar. Bu bölgede herhangi bir değişiklik yapılmamış olup bölge ayrık nizam ve 5 kat olarak öngörülmüştür. Yoğunluklar ise 0.30/1.50 olarak belirlenmiştir.

13. Olgunlar mahallesi. Bu bölgede ana ulaşım aksı olan Sultan fatih caddesinin çevre yolundan mezarlık alanına kadar olan yola cepheli adalarda TİCK fonksiyonu belirlenmiştir. Bunun dışında Bölgedeki konut alanlarına blok nizam 8 kat yapılaşma öngörülmüş ve 5 metrelik ön bahçe mesafeleri belirlenmiştir. Kapatılan yolların bir kısmının açılması kapsamında yeni oluşan ve derinliği blok nizama uymayan birkaç ada bitişik nizam olarak yeniden düzenlenmiştir. Kapatılan yolların bir çoğu açılmıştır.

14. Bahçelievler mahallesi ve cumhuriyet mahallesi. Bu bölge de yerleşmede yapılaşmanın düzenli olduğu ender bölgelerdendir. Bu nedenle yapılaşma koşulları değiştirilmeden korunmuştur. Bölgede onaylı imar planlarından gelen ayrık nizam 3 kat ve 0.40/1.20 yapılaşma kararları korunmuştur. Diğer bölgelerde yapılaşma emsali ve yapılaşma nizamında herhangi bir değişiklik yapılmadan olduğu gibi korunmuştur.

15. Keban yolu ile Malatya yolu arasında yerleşmenin batısında kalan alanlar. Bu bölgede plan kararları değiştirilmeden ayrık nizam 5 kat 0.30/1.50 yapılaşma koşulları öngörülmüştür.

16. Yerleşmenin batısında Keban yolunun güneyinde bu alanlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yapılaşma koşulları ayrık nizam 5 kat ve 0.30/1.50 olarak düzenlenmiştir.

17. Şahinkaya bölgesi. Yerleşmenin kuzeybatısında yer alan bölgeyi kapsamaktadır. Bu alanlarda hehangi bir değişiklik yapılmamış, Bölgedeki yapılaşma koşulları korunmuştur. Bu alanlarda emsal 1.50 uygulaması genel olarak devam etmektedir. Bu alanlarda 5 kat 8 kat ve 10 kat uygulamaları mevcuttur.   Alanda Keban yoluna cepheli imar adalarına ise TİCK plan kararı getirilmiştir.

18. Şahinkaya köyünün bulunduğu bölgeye ve yakın çevresine ise ayrık nizam 2 kat ve E=1.00 yapılaşma öngörülmüştür. Alan içerisinde bulunan arkeolojik sit alanı sınırları imar planları üzerine işaretlenmiş ancak plan kararı getirilmemiştir. Bu alanda koruma amaçlı imar planları hazırlanmalıdır. Bu bölgenin Keban yoluna cepheli imar adalarına ise TİCK plan kararı getirilmiştir.

19.  Zafran ana merkezi güneyi Fevzi çakmak mahalleleri: Alan Yunus Emre Bulvarı ile kanal arasında kalan bölgeyi kapsamaktadır. Alanın doğusunda hastaneler bölgesi, batısında üniversite alanı kalmaktadır. Bu alanlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yapılan düzenleme ile de alanda blok nizam 8 kat ve 0.30/2.40 yapılaşma koşulları getirilmiştir. Kapatılan yolların bir kısmının açılması kapsamında yeni oluşan ve derinliği blok nizama uymayan birkaç ada bitişik nizam olarak yeniden düzenlenmiştir. Kapatılan yolların bir çoğu açılmıştır.

20.  Esentepe mahallesi ve çevresi: Yerleşmenin kuzeyinde yer almaktadır. söz konusu alanda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.  Yapılan düzenleme ile blok nizam 5 kat ve 0.30/1.50 yapılaşma koşulları korunmuştur. Kapatılan yolların birçoğu açılmıştır. Ada formları yeniden düzenlenmiş, sağlıklı yapılaşması mümkün olmayan imar adaları birleştirilmiş, dar yollar genişletilmiş ve konut alanlarına 5 metrelik ön bahçe mesafeleri düzenlenmiştir.

21. Esentepenin kuzeyinde, Yerleşmenin de en kuzeyinde yer alan ve onaylı imar planlarında 0,60 emsale sahip alanlardır. Bu alanlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Mevcut planda olduğu gibi yapılaşma koşulları E=0.60, yapıların her yönden görünen yüksekliği 12.50 mt. olarak düzenlenmiştir. Ayrıca bölgedeki yapılaşmalarda yollara minimum 5mt. den fazla yaklaşılmaması koşulu getirilmiştir.

22. Kentin kuzeyinde, doğudan Elazığ-Pertek yolu, batıdan ise rezerv alan olarak ilan edilen bölgeler arasında kalan, dalgalı bir topografik yapıya sahip,  Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni planında kentsel gelişme alanları olarak işaretlenen, geçmişte onaylı alt ölçekli planı bulunmayan alanlar.  Bu alanlarda da herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. E:0.60 ve Yençok:12.50 korunmuştur.

23. Sürsürü bölgesi E kodlu alanlar, demir yolu ile güney çevre yolu arasında kalan alanlardır. Bu alanlarda yapılaşma emsallerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

24. Doğukent dubleks alanları: Eski imar planlarında dubleks yapılaşmaya ayrılmış alanlar. Bölge eski imar planı koşullarına göre yapılaşmış durumdadır. Alanda yapılaşma koşulları değiştirilmemiş ve onaylı imar planlarından geldiği şekli ile korunmuştur.

25.  Harput yolu üzerinde yolun sağından ulukent yerleşmesinin içine uzanan alan. yerleşmenin kuzeyinde yer alan  bu alanlarda mevcutta var olan A-6 yapı nizamı var olan parselasyon biçimine uygun olmadığı için Bitişik nizam 4 kat uygulamasına geçilmiştir.

26. Yerleşmenin batısında Hilalkent olarak adlandırılan bölge. Alanda onaylı imar planlarından gelen yapı adalarının formlarında ve kullanım kararlarında bir değişiklik yapılmamıştır..   E=2.00 ve Yençok=29.50 m  yapılaşma koşulları korunmuştur..

Ticaret Alanları

Bu alanlar T1 T2 T3 kodlu alanlardır. Bu alanlarda uygulama imar planı değişikliği kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Ticaret+Konut Alanları (TİCK)

Uygulama imar planlarında TİCK olarak düzenlenen bölgeler konut ve ticaret kullanımlarının bir arada yer alabileceği bölgelerdir. TİCK alanlarında plan ve plan hükümlerine bağlı olarak ticaret ve konut kullanımları bir arada yer alabilir. Plan kararları şemasında bu tür bölgeler TİCK ile kodlanarak belirlenmiştir.

TİCK alanlarında yapılan değişiklikler genel olarak plan notlarına bağlı olarak kaldırılan ve yeniden düzenlenen ifadelerden oluşmaktadır. Bunun dışında plan üzerinde:

1.  Nailbey, Kültür,Sarayatik ve Rüstempaşa  mahallelerinin ana arterler dışında kalan bölgeleri mevcut TİCK alanından çıkarılarak konut alanına dönüştürülmüştür.

2.  TİCK alanları içerisinde en kapsamlı değişiklik, Gazi Caddesi ve devamındaki Hürriyet Caddesi ile Vali Fahribey Caddesi, , Şehit İlhanlar Caddesi, Bosna Hersek Bulvarının , 2016 yılında yapılan revizyon imar planında blok nizam 15 kat iken deprem sonrasında alınan kararlar gereği ilaveten 1.harput ve hastane caddesi ile beraber bu revizyon planında bitişik nizam 8 kat olarak yeniden düzenlenmiştir. Bunlara ilaveten Şehit İdris Doğan Caddesi, Yahya Kemal Bulvarı ve Namık Çiftçi Caddesi de bitişik nizam 8 kat olarak yeniden düzenlenmiştir.

3.  2016 revizyon plan kapsamı dışında süreç içerisinde yapılan Ulukent revizyonu ile birlikte ana akslar üzerinde TİCK alanları oluşturulmuştur. Oluşturulan bu alanlara ilaveten Doğukent ve Çatalçeşme mahallelerinde ana arterler üzerinde TİCK alanları ilave edilmiştir. Bu alanlarda emsaller üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

4. Olgunlar mahallesinin çevre yolu ile mezarlık arasında kalan Sultan Fatih Caddesi boyunca yolun her iki tarafında kalan yapı adalarında TİCK alanı öngörülmüştür. Bu alanlar için mevcut doku dikkate alınarak bitişik nizam 6 kat öngörülmüştür.

5. Malatya yolu boyunca TİCK alanlarında Emsal 2.00 ve Yençok=24,50 yapılaşma nizamı getirilmiştir.

6.  Diğer TİCK alanlarında genel olarak değişiklik yapılmamış mevcuttaki kullanım hakları olan:

İzzetpaşa mahallesinin bir kısmı – icadiye mahallesinin bir kısmı Nailbey mahallesi -Kültür mahallesi ana arterler.: blok nizam 12 kat olarak düzenlenmiştir.

İzzetpaşa mahallesinin bir kısmı-yeni mahalle -Rızaiye-İcadiye-Rüstempaşa ana arterler-Çarşı mahallesi-Sarayatik mahallesi an arterleri: : blok nizam 10 kat olarak düzenlenmiştir.

Konut ve ticaret alanlarının haricinde  arazi kullanım kararlarında yapılan değişikliklere binaen belirtilmesi gereken  diğer hususlar şunlardır:

1. Şehrin muhtelif yerlerinde mülkiyet durumuna bakılarak belediye hizmet alanı olarak belirtilmiş alanlar düzenlenmiştir.

2. Mevcut kullanılan veya sadece 2016 revizyon planı öncesinde plan üzerinde bulunan 32 park alanı yeniden düzenlenmiştir.

3. Mevcut kullanılan veya sadece 2016 revizyon planı öncesinde plan üzerinde bulunan 18 otopark alanı yeniden düzenlenmiştir.

4. Mevcut plan kurum alanı içerisinde bulunan Kültür park kuzey doğusunda bulunan alan Fuar alanı olarak yeniden düzenlenmiştir.

5. Mevcut planda fuar alanı olan Doğukent bölgesinde yer alan alan konut adası olarak yeniden düzenlenmiştir.