Erol'dan Soru Önergesi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, maden ocakları ve sahalarının incelenmesi konuları ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu.

Erol'dan Soru Önergesi!

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ ili Maden ilçesi’nde yer alan maden ocakları ve sahalarının bu konuda detaylı incelenmeleri ve çevreye vermiş olduğu zararlardan ötürü düzenli denetlenmesi konuları üzerine soru önergesinde bulundu. Milletvekili Erol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin  yanıtlaması talebiyle TBMM’ye 8 soruluk önerge verdi.

Milletvekili Erol’un soru önergesinde şu ifadelere yer verdi; “İnsanların varlığını sürdürebilmek için gerekli ihtiyaçlarını üzerinde yasadığı topraktan sağlamaktadır. Bir ulus; bağımsızlığını korumak, yurdunu savunmak ve insanlarını çağdaş uygarlık düzeyince yasatabilmek için sahip olduğu topraklarının bahsettiği olanaklardan en çok ve en iyi biçimde yararlanmasını bilmek zorundadır. Fakat diğer bir çok antropojenik faaliyetlerde olduğu gibi kar hırs ile yanlış yapılan madencilik faaliyetleri çevre üzerinde bir çok olumsuz etki bırakmaktadır. Madencilik faaliyetlerinin üretim, nakliye ve zenginleştirme gibi aşamaları çevresel varlıklar üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Madencilik sırasında ve sonrasında oluşan çere sorunları incelenmesi ve çözümleri hem hukuksal açıdan hem de habitatta oluşturacağı zararlar bakımında önem arz etmektedir. Elazığ ili Maden ilçesinde yer alan maden ocakları ve sahalarının bu konuda detaylı incelenmeleri ve çevreye vermiş olduğu zararlardan ötürü düzenli denetlenmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda;

1. Elazığ ilinde şuan aktif olarak çalışan toplam kaç maden ocağı vardı? Bu maden ocaklarından -cevher cinsi ve miktarı ne kadardır? Bu ocakların kaçı kamu kaçı Özel işletmedir? Bu maden ocaklarının ilçelere göre dağılımı nedir?

2. Elazığ ilinde son 5 yıl içerisinde kapanan toplam kaç maden ocağı vardır? İşletildikten sonra rehabilite edilen maden ocağı sayısı nedir? Bu maden ocaklarından çıkarılmış cevher cinsi ve miktar ne kadardır? Bu ocakların kaçı kamu kaç özel işletmedir? Bu maden ocaklarının ilçelere göre dağılımı nedir?

 3. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince bölgede hangi sıklıkla denetimler yapılmaktadır? Bölgede kirlilik ölçümleri yapılmakta mıdır? Ve bölgeden su, toprak vb. numuneler alınmakta mıdır?

4. Elazığ ili Maden ilçesinde bulunan maden ocaklar ve sahalar bakanlığınıza hangi sıklıkla denetlenmektedir? Bölgede en son denetim ne zaman yapılmıştır? Denetim sonuçları nelerdir?

5. Maden ilçesi ve çevresinde bulunan maden ocakları ve sahalarının maden ruhsat alım ve işletme süreçleri incelenmiş midir?

6. İlçede bulunan maden ocaklar ve sahaları için CED raporu alınmış mıdır? Elazığ’da bulunan müdürlüklerden (İI Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre Şehircilik Müdürlüğü) gibi gerekli izinler alınmış mıdır?

7. Bölgede yürütülen maden çalışmalarının su kaynaklarımıza olası etkileri ve maden ocaklarının faaliyetlerine başlanılmadan  ve bugün itibari ile bölgede yapılan su analizleri ne şekildedir?

8. Elazığ Maden ilçesi, kültürel miras turizmi açısından bölgenin en zengin yerlerinden biridir. Bölgede yer alan tarihi yapılar, saraylar, antik kentler, hanlar, ören yerleri gibi bir çok kültürel varlılar maden firmalarının bölgedeki faaliyetlerinden olumsuz etkilenmekte ve zarar görmektedir.