Erol, Maden İhalesi İle İlgili Kılıçdaroğlu'na Bilgi Verdi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Maden ilçesinde bulunan ve cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi olduğu belirtilen maden rezervinin gerçekleştirilen ihalesi ile ilgili genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.

Erol, Maden İhalesi İle İlgili Kılıçdaroğlu'na Bilgi Verdi
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Erol, Kılıçdaroğlu’na Maden ilçesinde bulunan rezervler ve gerçekleştirilen ihale ile ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Erol, “Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün 2019’dan itibaren süren çalışmaları sonucu Elazığ’ın Maden İlçesi Sağrılı Köyü Kısabekir ve Seterli Mevkiinde bulunan; ‘’bakır, altın, çinko, kobalt’’ gibi değerli madenin uç ürün üretimine yönelik tesis şartlı ilana göre çıkılan ihale 21.04.2022 tarihi itibariyle yapılmıştır. Ne var ki daha sahada arama- geliştirme çalışmaları devam etmekteyken, nihai teknik raporlamalar tamamlanmadan, ruhsat hakları henüz MTA’dayken; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü yangından mal kaçırırcasına maden sahasını ihaleye çıkarmıştır. Elazığ ve Adıyaman illerinde bulunan ER:3419460 sayılı IV.Grup maden sahasının uç ürün üretimine yönelik tesis şartlı (232.Grup), Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) internet sitesinde yayınlanan ilana göre yapılan ihale süreci ile ilgili Bilgi Notu aşağıdadır, saygılarımla arz ederim. Elazığ ve Adıyaman illerinde bulunan ER:3419460 sayılı IV.Grup maden sahasının uç ürün üretimine yönelik tesis şartlı ihale ilanı (232.Grup) 09/02/2022 tarihinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) internet sitesinde yayınlanan ilana göre ruhsat sahasının 01.03.2022 tarihinde saat 09.30 da ihale edileceği ilan edilmiştir. Elazığ Milletvekili olarak; kentteki sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve yurttaşlarımız ile birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük maden ihalesi hakkında kamuoyunu ivedilikle bilgilendirdik, konuyu TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek ve TBMM Genel Kurulunda dört defa söz alarak gündeme getirdik, sizinle yapmış olduğumuz görüşmede konuyu arz ettikten sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DÖNMEZ’e ihalenin kamu yararı gözetilerek şeffaf, katılımcı ve rekabeti sağlayacak şekilde olması gerektiğini sözlü ve yazılı olarak ilettim. Girişimlerimiz sonucunda 01/03/2022 tarihinde yapılacak ihale 04/04/2022 tarihine ertelendi” ifadelerini kullandı.

"TBMM GENEL KURULUNDA TEKRAR GÜNDEME GETİRDİK"
Milletvekili Erol, “Bu süre zarfında konuyu Elazığ ve ülke gündeminde tutmaya devam ettik. İhale şartnamesinde düzenlemeler yapılması gerektiğini, ihalenin peşkeş çekilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini, bu ihaleyi isteyen firmaların engellenme riski olduğunu, teminat mektubu tutarının 2 milyar TL gibi çok yüksek bir bedel olması ve gerekli izinlerin alınmaması halinde teminat tutarının yakılacağı maddesinin şartnamede bulunmasının rekabeti ortadan kaldıracağı, kamu-özel sektör ortaklığı gerçekleştirilerek rödovans sistemi ile bu sahanın işletilmesini, Adıyaman'daki sahanın ayrı bir ihalenin konusu yapılması hususlarını TBMM Genel Kurulunda tekrar gündeme getirdik. 04/04/2022 tarihinde yapılacak ihale ikinci kez ertelenerek 21/04/2022 tarihi verilmiştir. 21/04/2022 tarihinde Port Madencilik Ticaret A.Ş. ve Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.  teminat ve tekliflerinin kapalı zarf usulüyle komisyona sunulmasıyla yapılan ihaleye katılmışlardır. İhaleye katılan iki şirketin de aynı teklifi vermesi sonucu açık artırmaya gidilmiştir. İhalede açık artırma yöntemiyle en yüksek teklifi 2 milyar 205 milyon lira ile Port Madencilik Ticaret A.Ş. vermiştir. İhaleyi alan Port Madencilik Ticaret A.Ş. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, 16 Nisan 2021 tarihinde Halil İbrahim Bacacı tarafından 1 milyon TL sermaye ile tescil edildi. Şirket, 23 Aralık 2021 tarihinde amaç ve konu değişikliğine gitmiştir. Değişen maddenin yeni halinde, "Şirketin işletme konusu, elektrik enerjisi üretimi için tesis kurulması, işletmeye alınması veya hazır tesis satın alınması, kiralanması, üretilen elektrik enerjisinin müşterilere satışı, her türlü petrol, gaz, doğal gaz, sıkıştırılmış doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz veya benzeri katı sıvı ya da gaz petrol ve türevlerinin ve her tür enerji, maden, kaynak ve yeraltı kaynaklarını gerekli izinleri almak şartıyla arama, çıkarma çalışmalarının yapılması, üretimi, sıkıştırılması, en geniş anlamda toptan ve/veya perakende satın alınması ve satılması, dağıtımı, kiralanması, kiraya verilmesi, çıkarılan madenleri işlenmesi, ham, cevher veya mamul madde olarak satılması, depolanması, değerlemesi, ithal ve ihraç edilmesi, madenlerin işlenmesi için tesis kurulması, makine ve gerekli ekipmanın alınması, satılması, ithal ve ihraç edilmesi, nakledilmesi, devletin her türlü maden arama ve çıkarma imtiyazları için açacağı ihalelere iştirak edilmesi, her türlü maden/kaynak sahaları ruhsatname müracaatları yapılması, devir alınması, devir edilmesidir…" ifadeleri yer almıştır. 21/04/2022 tarihinde gerçekleştirilen ihaleden üç gün önce, 18 Nisan’da Port Madencilik Ticaret A.Ş. pay devrine gitmiştir. Halil İbrahim Bacacı yönetim kurulu başkanı seçilirken, Şeref Cengiz de yönetim kurulu başkan vekilliğine getirilmiş ve şirketin tek pay sahipliği böylece sona ermiştir. Şirketin yeni ortağı Şeref Cengiz, aynı zamanda Cengiz Holding yönetim kurulu üyesidir. Şirketin yönetim kurulu başkanı Halil İbrahim Bacacı Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu, TÜGVA ve ENSAR’ın yurtdışında kurduğu TÜRKEN Vakfı üyesidir. Bacacı aynı zamanda, ‘FETÖ' soruşturması kapsamında el konulan Sürat Kargo ve Sürat Lojistik için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan ihalede 335.5 milyon TL teklif vererek ihaleyi alan kişidir” dedi.