İzabe ve Flotasyon Tesisleri Hakkında Açıklama

Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği (EMMAD) Başkanı Ali Seyran son günlerde sık konuşulan izabe ve flotasyon tesisleri hakkında açıklama yaptı.

İzabe ve Flotasyon Tesisleri Hakkında Açıklama
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Ali Seyran son günlerde sık konuşulan izabe ve flotasyon tesisleri hakkında açıklama yaptı.

Başkan Seyran yaptığı basın açıklaması şöyle; 

"Her şeyden önce flotasyon ve izabe yöntemlerinin içeriği ile ilgili bilgi vermek gerekir. Bahsi geçen iki yöntem de birer zenginleştirme yöntemi olup madenli yapıdaki cevherli kısmın saflığını artırmak için kullanılmaktadır.

Birçok maden için (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, vd.) kullanılan bu yöntemler, Maden sahası özelinde de kullanılacak zenginleştirme aşamalarındandır. Flotasyon ile %18-22 saflığına getirilen cevher, izabe tesislerinde %18-22’den %99’un üzerinde saflaştırılarak külçe haline getirilmektedir.

İhale şartnamesine ilk güncellemede dahil edilen ve nihai olarak son şartnamede de bırakılan flotasyon tesisi ile ilgili madde aşağıdaki gibidir:

“Arama ruhsatının düzenlendiği tarihten itibaren uç ürün (izabe) tesisi ile yan uç ürün tesisine ilişkin Ek-6 da taahhüt edilen sürelerde flotasyon tesisinin Elazığ ilinde kurulması zorunludur. Aksi takdirde flotasyon tesisi kuruluncaya kadar her yıl taahhüt teminatının %2’si (yüzde iki) irat kaydedilir ve teminatın tamamlanması için 6 (altı) ay süre verilir. Bu süre zarfında taahhüt teminatının tamamlanmaması durumunda kalan taahhüt teminatı da irat kaydedilerek düzenlenen ruhsat iptal edilir.”

Yani Ek 6’da verilen tabloda:

1. Maddede belirtildiği üzere “Mevcut Uç Ürün(İzabe) Tesisin Kapasitesini Arttırılma Süresi veya Yeni Uç Ürün(İzabe) Tesisinin Kurulma Süresi” 4 yıldan kısa, 4 yıl ile 6 yıl arasında veya 6 yıldan daha uzun şekilde puanlamaya tabi tutulmuş,

2. Maddede ise “Mevcut Yan Uç Ürün Tesisin Kapasitesini Arttırılma Süresi veya Yeni Yan Uç Ürün Tesisinin Kurulma Süresi” yine 4 yıldan kısa, 4 yıl ile 6 yıl arasında veya 6 yıldan daha uzun şekilde puanlamaya tabi tutulmuştur.

Bu da demektir ki Elazığ’da kurulması zorunlu tutulan flotasyon tesisi de puanlamada taahhüt edilen süre içerisinde (4 yıldan kısa, 4 yıl ile 6 yıl arasında veya 6 yıldan daha uzun) kurulmak zorundadır. İlgili maddede sadece kurulacak flotasyon tesisinin kurulum süresini belirtmek adına Ek6’ya atıf yapılmıştır.

Ek 6’da belirtilen bu iki maddede mevcut tesis kapasite artırımı ibaresi kaldırılmamış sadece bu kapasite artırımı veya yeni tesis kurulumu için zaman kıstası konmuştur. Her iki maddede de mevcut tesis kapasitesinin artırılması ifadesinin olmasından da anlaşılacağı üzere Elazığ’da uç ürün izabe tesisi ve yan uç ürün için tesis kurulması şartı yoktur.

Şartnamede bu maddeler varken, bu durum oldukça açıkken ve yatırımın sadece ufak bir kısmı olan flotasyon tesisinin Elazığ’da kurulma şartı getirilmişken, “İzabe Elazığ’da kurulacak şartı vardır” demek en basit şekli ile okuduğunu anlayamayan bir kafanın ifadesidir."