Kamu Şeflerinden 3600 Çağrısı!

Kamu yöneticilerine tanınan 3600 ek göstergeden mahrum bırakılan Kamu Şefleri, hakları olan ek göstergeyi almak için başlattıkları mücadele sürüyor...

Kamu Şeflerinden 3600 Çağrısı!

Kamu Şefleri Platformu kamuda şef statüsünde yönetici olarak görev yapmalarına rağmen 3600 ek gösterge kapsamı dışında bırakılmasından kaynaklanan hak kayıplarını elde etmek için mücadelesini sürdürüyor.

Kamu Şeflerinin 3600 Ek Gösterge taleplerini yerelde siyasi parti ve STK il başkanlarını ziyaretleri sonrası, Ankara’da STK, Siyasi Parti Genel Merkezleri ve  TBMM’de milletvekillerini ziyaret ederek destek taleplerini iletti.

Kamu Şefleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Siyasi Parti Genel Başkanları, TBMM Komisyon Üyelerinin yanı sıra yüzlerce siyasetçi ve bürokratlara iadeli taahhütlü olarak posta yolu ile taleplerini ilettiler.

"KAMU ŞEFLERİ DERİNDEN ÜZÜLMÜŞTÜR"
Kamu Şefleri Platformu Yürütme Kurulu adına yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülerek yasalaşan Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri aşamasında 657 sayılı DMK’na ekli 1 sayılı cetvelin “h” ve “ı” bentleri sunulan önerge (EK-2) ile değiştirilerek, bu cetvelde yer alan Şefler dışındaki bütün meslek gruplarının ek göstergeleri 3600’e yükseltilmiştir. 

Ancak Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 509. Maddesinde (EK-3) ve Kamu Kurumlarının Görevde Yükselme Yönetmeliklerinde (EK-4) YÖNETİM HİZMETLERİ GRUBUNDA yer alan ve YÖNETİCİ olarak Kamuda görev yapan ŞEFLER 3600 ek Gösterge dışında bırakılmıştır. Belirli kriterlere sahip personel arasından seçilen ve Şube Müdürleri gibi Görevde Yükselme Sınavı ile atanan Kamu Şefleri; Astı durumundaki memurları yetiştiren, kurumdaki koordinasyonu ve işbirliğini sağlayan, kurumsal otoriteyi ayakta tutan, vatandaşın sorunlarının çözümünde ilk müracaat mercii olan, bilgi birikimi ve tecrübesiyle amirlerinin bilgi deposu, kurumun hafızası, arşivi durumunda olan Kamuda görev yapan Şefler, taşrada kurumların adeta bel kemiği durumundadır.  Sayman, Sayman Yardımcıları hiyerarşide Şeflerin astı durumunda olmasına rağmen astlarına verilen 3600 Ek gösterge Şeflere verilmemiştir. Hatta gece bekçilerine ve cami temizlik işini yapan kayyımlara dahi verilen 3600 Ek Gösterge dışında tutulmaları Şefleri incitmiş olmakla beraber hiyerarşi ve hakkaniyet ölçüleri sarsılmıştır. Bu durum aynı zamanda kamu vicdanını da yaralamıştır. 

Astı durumundaki memur ile aralarında sadece 150 TL ücret farkı varken, bir üst kademedeki Şube Müdürleri ile aralarındaki ücret farkı  4000 TL civarındadır. Öte yandan Adalet bakanlığında görev yapan Şefler ile diğer kurumlardaki şefler aynı işi yapmalarına rağmen tazminat oranından kaynaklı yaklaşık 2000 TL fark vardır. Yönetici Grubunda olmalarına rağmen, her yönüyle ötelenen ve mağdur durumda bırakılan Şeflerin bir de 3600 Ek Gösterge dışında tutulması Şefleri derinden üzmüştür.

Şeflerin, Kamudaki sorumluluklarının yoğunluğu ile Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi ve Ülkemizdeki Kamu Kurumlarının Yönetmeliklerine göre Yönetici olmaları da dikkate alınarak delaletinizle 3600 ek gösterge verilmesi yönünde desteğinizi Kamudaki tüm Şefler adına arz ve talep ederiz.” 

AÇIKLAMA TBMM'YE DE İLETİLDİ
Öte yandan Kamu Şefleri, söz konusu açıklama metni ile birlikte hazırladıkları raporu da posta yoluyla ilgililere iletti. TBMM’de halen görüşülmeye devam eden ve 17 maddesi kabul edilen Torba Yasa’ya dahil edilmesi talebinde bulunan Kamu Şefleri, yapılacak bir maddelik düzenlemeyle mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor.