Milletvekili Erol, Başkan Şerifoğulları'na Çağrıda Bulundu!

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Sayıştay'ın Elazığ Belediyesi için hazırladığı 2019 denetim raporuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Erol, Başkan Şerifoğulları'na Çağrıda Bulundu!
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Milletvekili Erol, "Sayıştay tarafından Elazığ Belediyesi’nin 2019 Denetim Raporunda açıklanan denetim bulguları ile ilgili Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın kamuoyuna açıklama yapmasını bekliyoruz" dedi.

Sayıştay’ın tespit ettiği bulgularla ilgili Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nı kamuoyuna açıklama yapmaya davet eden Erol,

”Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Şerifoğulları göreve başladığı süreçten bugüne kadar belediyecilikte şeffaflık vurgusu yapmış biridir. Şeffaf belediyecilik gereği Sayın Şerifoğuları’nın belediyede yapılan işlemlere ilişkin herhangi bir bilgi kirliliği yaşanmaması adına raporda belirtilen hususlara dair Elazığ kamuoyunu bilgilendirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Sayıştay’ın 2019 Denetim Raporu’nda Elazığ Belediyesi’nin temsil ve ağırlama giderlerinin yasal sınırını geçmesine rağmen mal alımlarında ihale yapmak yerine doğrudan temin yoluyla yapıldığını açıkladı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şeffaf belediyeciliğin sürdürülebilmesi adına Elazığ Belediyesi’nin Sayıştay raporlarıyla belgelenen denetim bulgularını kamuoyuna açıklanması için Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na çağrıda bulundu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Sayıştay’ın Elazığ Belediyesiyle ilgili yapmış olduğu denetimde şu tespitlere dikkat çekildi.

-Tapuda Belediye adına kayıtlı bulunan çoğu taşınmazın değer tespitinin yapılmadığı ve belirlenen değer üzerinden ilgili muhasebe hesaplarına kaydedilmediği görülmüştür.

-Kurum tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin olarak mevzuat gereği yüklenicilerden alınan teminatların süreleri itibariyle bir yıldan uzun veya kısa ayrımı yapılmaksızın tamamının bir yıldan kısa süreli gibi ele alınıp 430 alınan depozito ve teminatlar hesabı yerine tüm teminatların 330 alınan depozito ve teminatlar hesabında takip edildiği tespit edilmiştir,

-Belediyenin diğer kurum ve kuruluşlara tahsis ettiği taşınmazlara ilişkin muhasebe kayıtlarının yer almadığı ve tahsisli olarak kullanılabilecek azami sürenin dikkate alınmadan işlemlerin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir,

-5393 Sayılı Kanun’un 75’ inci maddesine aykırı olarak 6 adet taşınmaz tahsisinin 3’ünde süresiz olarak taşınmaz tahsisinin yapıldığı tespit edilmiştir,

-Elazığ Belediyesi’nde; tapuda belediye adına kayıtlı taşınmazlar gerçek değerleri üzerinden kayıtlara alınmamıştır, belediye tarafından diğer kurum ve kuruluşların kullanımına tahsis edilen 6 adet taşınmaza ilişkin muhasebe kaydı yapılmamıştır,

-Belediyeye ait 85 adet gayrimenkulün kira sürelerinin dolması üzerine, mevcut kiracılara 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine aykırı olarak pazarlık usulü ile yeniden kiralanmıştır.

-Asfalt yapım işlerinde ise teknik şartnamede belirtilen ve yapılması zorunlu olan deneylerin belediye tarafından yapılmadığı, bu durumunda asfalt kalitesinin belirlenen standartların altında kalmasına neden olabileceği belirtilmiştir.

-Elazığ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 75 adet ihalenin 47 adedinin yaklaşık maliyetinin sözleşme bedelinden yüzde 30 fazla olduğu tespit edilmiştir.

-Normalde 1 işçinin 1 yılda normal mesaisi dışında çalışma süresi 270 saat iken Elazığ Belediyesinde çalışan işçilerin bazılarının normal mesai dışındaki çalışma sürenin çok üstünde çalıştırıldığı hatta 1 işçinin 823 saat fazla çalıştırıldığının tespit edildiği belirtilmiştir.

-Otopark bedelleri yeni yapılacak veya yaptırılacak olan otoparklar için kullanılması gerekirken, belediyenin otoparklardan elde ettiği gelirleri amacı dışında başka işlerinde kullanmıştır.