Türkiye'nin Yüzde 52'si Mutlu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı mutluluk haritasını ortaya çıkardı.

Türkiye'nin Yüzde 52'si Mutlu!
TAKİP ET Google News ile Takip Et

TÜİK, 2019 yılı mutluluk haritasını ortaya çıkardı; mutluluk oranı bir önceki seneye göre yüzde 1 azaldı. Buna rağmen ülkenin yarısından fazlası gelecekten bir hayli umutlu. Vatandaş düşüncesi; Türkiye bu yıldan itibaren daha güzel günler görecek.

Yüzde 13,1 mutsuz
TÜİK, 2019 Hayat Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını paylaştı. Araştırma 18 yaş üstü bireyler üzerinde yapıldı. Vatandaşlar 2018 yılında yüzde 53,4 mutlu iken bu oran geçen sene düşerek yüzde 52,4 oldu. Mutsuz olduğunu beyan edenler ise yüzde 12,1’den 
yüzde 13,1’e yükseldi.

65 yaş ve üstü çok mutlu
65 yaş ve üzeri kişilerde oran düşse de diğer yaş gruplarına göre daha mutlu oldukları tespit edildi. Bu kişilerin mutluluk oranı 2018’de yüzde 61,2’yken, geçen sene yüzde 58,5 düştü. En düşük mutluluk oranı ise yüzde 48,7 oran ile 55-64 yaş grubunda gözlendi.

Kadınlar gülüyor
Kadınlarda iki sene  arasındaki mutluluk  oranında bir değişiklik  olmadı. Kadınların yine yüzde 57’si mutlu  olduklarını aktardı.

Sağlık en büyük nimet
Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 69,9 oldu. Bunu sırasıyla; yüzde 14,3 ile sevgi, yüzde 9,2 ile başarı, yüzde 4,2 ile para ve yüzde 2,1 ile iş takip etti.

Erkeklerde oran düştü
Mutlu erkeklerin oranı 2019’da bir önceki seneye göre düştü. 2018’de erkeklerin yüzde 49,6’sı mutluyken geçen yıl bu oran 47,6’ya geriledi. 

Evliler iyi DURUMDA
Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2019’da yüzde 55,6 iken evli olmayanlarda bu oran yüzde 45,1 olarak gerçekleşti. Evli erkeklerin yüzde 50,6’sının, evli kadınların da yüzde 60,2’sinin mutlu olduğu belirlendi.

Asayiş memnun etti
Asayiş hizmetlerinden memnun  olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 75,5. Bunu sırasıyla yüzde 72,2 ile ulaştırma, yüzde 67,1 ile sağlık, yüzde 61,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 54,8 ile eğitim ve yüzde 53,5 ile adli hizmet- lerden memnuniyet  takip etti.

Kadınlar daha umutlu
Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2019 yılında yüzde 70 olarak tespit edildi. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 69,0 iken kadınlarda bu oran yüzde 70,8 oldu.

Okumayanlar daha mutlu
Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2019 yılında en yüksek mutluluk oranı yüzde 55,4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; yüzde 52,7 ile yükseköğretim mezunu, yüzde 52,3 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 51,8 ile ilkokul mezunu ve yüzde 50,8 ile lise ve dengi okul mezunu bireyler takip etti.