Vali Kaldırım'dan Kurumlara Uyarı!

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İl Genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıkları ihalelerde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa uymayan kamu kurum, kuruluş ve Belediyeler için bir genelge yayımladı.

Vali Kaldırım'dan Kurumlara Uyarı!
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın imzasıyla yayımlanan genelgede, Kamu İhale Kanununda belirtilen koşulların dışına çıkılmaması; istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması istenilerek, süreli yayınlarda yapılmayan ilanlar nedeniyle ihalelerin olası iptalleri ile kamu zararına meydan verilmemesi vurgulandı.

İL MERKEZ VE İLÇELERDEKİ TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA DAĞITIM YAPILDI
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın imzaladığı genelgede kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapan il merkez ve ilçelerdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtım yapıldı.

İSTENEN ŞARTLARIN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKTİĞİ AKTARILDI
Genelgede ayrıca, bazı kamu kuruluşlarının, bazı belediyelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda istenen şartların yerine getirmesi gerektiği aktarıldı. Kamu kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapan il merkez ve ilçelerdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına genelgenin dağıtım yapılarak, kamu kurum ve kuruluşların yetkililerinden mal ve hizmet alımlarında kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edilmesi istendi.

YAYIMLANAN GENELGE İSE ŞU ŞEKİLDE:
Bilindiği üzere kamu, hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta, Kanunun 2. maddesinde Kanunun kapsamına giren idareler sayılmaktadır.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5.inci maddesinde;
-İdarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuyu denetimini ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları,
-Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilmemesi gerektiği,
-Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünmemesi gerektiği,
-Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usuller olduğu,
-Diğer ihale usullerinin Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceği, hüküm altına alınmıştır.

ÖDENEKLERİN %10’UNU KAMU İHALE KURULUNUN UYGUN GÖRÜŞÜ OLMADIKÇA AŞAMAYACAĞI BELİRTİLMİŞTİR
Aynı Kanunun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar”başlıklı 62.nci maddesinde Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş, maddenin (1). bendinde ise Kanunun 21 ve 22.nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı belirtilmiştir.

KURALLARA AYKIRI OLARAK İHALEYE ÇIKILMASINA İZİN VERENLERE CEZA UYGULANACAK
Yine aynı Kanunun “Görevlilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 60. ıncı maddesinin son paragrafında 5.inci maddede belirtilen ilkelere ve 62.nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanacağı, ayrıca fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılıp ve hüküm olunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirileceği belirtilmektedir.

DOĞRU’DAN TEMİN USULÜ’NÜN, GENEL BİR İHALE YÖNTEMİ OLARAK ALGILANMAMASI
İlimiz genelinde “Doğrudan Temin Usulü’nün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal hizmetlerin bölünmemesi ayrıca Kamu İhale Kanununda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının yaratılarak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, süreli yayınlarda yapılmayan ilanlar nedeniyle ihalelerin olası iptalleri ile kamu zararına meydan verilmemesi için ihalelerin Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim.”