Vali Yırık İşi Sıkı Tutuyor

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, koronavirüsle mücadelede işi sıkı tutuyor. 

Vali Yırık İşi Sıkı Tutuyor
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, koronavirüsle mücadelede işi sıkı tutuyor. 

Göreve başladığı günden bu yana salgınla mücadele büyük hassasiyet gösteren Vali Erkaya Yırık, vatandaşların sağlığının korunması için büyük çaba gösteriyor. 

Sık sık sahaya inerek esnaf ve vatandaşları koronovirüs salgınına karşı uyaran ve tedbirlere uymalarını isteyen Vali Yırık, bunun yanında toplum sağlığı için genel tedbir kararların alınmasına da öncülük ediyor. 

Bu kapsamda, Elazığ Valisi Erkaya Yırık başkanlığında toplanan Elazığ İl Hıfzıssıhha Meclisi, Koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artışların önlenmesi için alınacak önlemleri görüştü. 
Toplantıda, 11 maddeden oluşan yeni tedbirlerin uygulanmasına karar verildi. 

Toplantıda alınan kararlar şöyle: 

1. Genel Hükümler;
a. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ve sosyal mesafe ihlallerinin sık olarak yaşandığı lokanta, kafe, restoranlar ve benzeri yerleri ile toplu ulaşım araçlarında denetimlerin etkinliğinin arttırılmasına,
b. Evlerinde izolasyona tabi tutulan kişilere yönelik olarak koordine edilen denetim faaliyetlerinin etkinliğini arttıracak tedbirlerin alınması ve izolasyonu ihlal ettiği tespit edilen kişilere gerekli idari ve adli işlemlerin yapılmasına,

2. 7 Gün 7 Konu 7 Denetim;
a. 19.10.2020 Pazartesi gününden itibaren önümüzdeki 7 gün boyunca Covid-19 denetim faaliyetleri en üst seviyede uygulanarak, bu denetimlerin etkinliğinin ve görünürlüğünün arttırılmasına,
b. Denetimler sırasında vatandaşlarımıza yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesine,
c. Denetimler sonucunda; hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı, süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde bir gün, dördüncü ihlalde üç gün şeklinde faaliyet durdurma cezası tekliflerinin iletilmesine,
d. Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar eden işyerleri için ise 15 güne kadar faaliyet durdurma cezası tekliflerinin iletilmesine,

3. Anons ve Duyuruların Etkinliği;
Gerek belediyelerin, kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden yapılan anonslar gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya gibi) yapılan paylaşımlar sonucunda vatandaşlarımızın özellikle maske kullanma konusundaki telkin ve çağrılara önemli ölçüde riayet ettikleri değerlendirilmektedir.
a. Maske kullanımı konusundaki hassasiyetin aynı şekilde korunmasının yanı sıra fiziki mesafe kuralı konusunda da duyarlılığın arttırılmasına,
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünde fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekânlarda uyulması
gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı
açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının
her türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlarımıza hatırlatılması büyük önem taşımaktadır.
b. Bu amaçla aşağıdaki duyuru metninin belediyelerin/kolluk araçlarının sesli duyuru
sistemleri ile cami hoparlöründen ve diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon, radyon,
gazete, sosyal medya gibi) anons edilmesinin sağlanmasına,
“Kıymetli vatandaşlarımız; Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe
kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşerilerimiz,
Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun
arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız.
Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız.”
c. Covid-19 sebebiyle vefat edenlerin defin ve morg işlemlerinin mutlak surette kurallara
uygun şekilde gerçekleştirilmesine, cenaze namazlarının camide kılınmamasına,
mezarlık şartlarında sınırlı sayıda katılımla defnedilmesine,
d. Cenaze merasimlerinde özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması
gerektiği, bu konuda din görevlilerinin cenaze sahibini ve cemaati kurallara uygun
şekilde yönlendirmesine,
e. Cuma hutbelerinde salgın tehlikesinin devam ettiği, toplu şekilde hiçbir ortamda
bulunulmaması gerekliliği ve Covid-19 ile ilgili konunun hassasiyetinin vatandaşlara
bizzat iletilerek vatandaşların duyarlılığa davet edilmesine,
4. Yerel Basının Aktif Bir Şekilde Kullanımı;
İlimizdeki yazılı ve görsel basın pandemi sürecinde etkin ve aktif bir şekilde kullanılmalıdır.
Bu amaçla ;
a. Elazığ il Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlarımızın pandemi ile ilgili sorunlarına
7 gün 24 saat cevap vermek üzere kurulan Pandemi Çağrı Merkezi’nin (0424 606 27 90 -91 92)
tanıtımı yönünde kamu spotu oluşturulmasına,
b. Elazığ yerel televizyon kanallarında temizlik, maske ve mesafe vurgusunun
yapılmasına, maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı
bilincini izleyiciye aktarımının sağlanmasına,
c. Takip, Denetim, Uyarı ekseninde vatandaşlarımızın kurallara uymasını sağlayacak
kamu spotları oluşturulmasına,

5. Temaslı Bildiriminin Önemi;
Salgınla mücadelenin temel unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir
şekilde yürütülmesi için tanı konulan vatandaşlarımızın, yakın dönemde temaslı oldukları
kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz bir şekilde vermeleri önem taşımaktadır.
Son dönemlerde temaslı bildirim oranlarında düşüş olduğu, birinci derece yakınlar dışında
temaslı bildiriminde isteksizlik yaşandığı görülmektedir
a. Salgının yayılımının önlenmesi açısından Covid-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe
aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun ilgili maddeleri gereğince 3150 TL idari para cezası uygulanması ve
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

6. Şehir İçi Toplu Ulaşım HES Entegrasyonu;
İçişleri Bakanlığının 29.09.2020 tarihli ve 15993 sayılı Genelgesinde her türlü şehir içi toplu
ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye
özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve
Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanması talimatlandırılmıştır.
a. Şehir içi toplu taşıma araçlarında, HES kodunun sorgulanması zorunluluğunun
getirilmesine ve (HES) kodu olmayanların toplu taşıma araçlarını kullanmalarının
kısıtlanmasına,

7. Denetim Ekipleri;
a. Vaka sayılarının artış hızını engellemek amacıyla denetim ekiplerinin toplum sağlığını
etkileyen kişilere gerekli cezai işlemlerin yapılmasına,
b. Çay ocaklarının, kahvehanelerin ve kıraathanelerin aktif denetimlerinin yapılması
amacıyla zabıta/emniyet/jandarmadan oluşan 25 uzman denetim ekibi kurulmasına,
c. Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazar yerlerinde etkin şekilde
denetim yapılması amacıyla zabıta/emniyet/jandarmadan oluşan sabit “Pazar denetim
ekipleri” kurulmasına,
d. Gazi Caddesi, Vali Fahribey Caddesi, Hürriyet Caddesi’nde sigara içilmesinin
kısıtlanmasına; denetimlerin kolluk kuvvetlerince ve sigara denetim ekiplerince
yapılmasına, aykırılık durumunda 900 TL idari para cezası uygulanmasına,
8. Apartman / Siteler, Köy Konakları;
a. İnsanların fazlaca buluştuğu kapalı alanlar olan site içinde / toplu olarak evlerde, köy
konaklarında koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla toplantılara /
buluşmalara ikinci bir emre kadar izin verilmemesine,
b. Apartman ve Sitelerin ortak alanları, sosyal tesisleri ve spor alanları ile çocuk
parklarının, ikinci bir emre kadar kapatılmasına,
c. Apartman/Sitelerin asansör tuşları, merdiven tırabzanları, bağımsız bölüm zil
tesisatı/tuşları gibi yerlerin hijyeninin sağlanmasına, bina girişlerinde dezenfektan
bulundurulmasına,
9. Kamu Kurum ve Kuruluşlar;
a. Kamu görevlilerinin PCR testleri sonuçlanıncaya kadar idari izinli sayılmalarına,
b. Kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve
pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı
bulunanların idari izinli sayılmasına,
c. Kamu kurum ve kuruluşlarında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup
uyulmadığının kurum amirleri/müdürleri tarafından takip edilmesi, kurallara aykırı
davrananlar hakkında gerekli disiplin işlemlerinin başlatılmasına; söz konusu kuralların
sık sık denetlenmesi ve devamlılığının sağlanması adına kurum amirlerinin
denetimlerde etkin bir şekilde rol almasına,
d. Kamu kurum ve kuruluşlarında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup
uyulmadığının takibi için ayrı denetim ekibi oluşturulmasına,

10. Eğitim ve Öğretim;
a. Okulların açılmasıyla birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü’nün
etkin iletişim içerisinde bulunması gerektiği, okul müdürlerinin HES kodu ya da T.C.
kimlik numarası ile öğrencilerin Covid-19 testi pozitif ya da temaslı olup olmadığını
okula geliş tarihinden bir gün öncesi il Sağlık Müdürlüğü’ne kontrol ettirerek girişlerin
sağlanmasına,
b. İl genelinde lise ve üniversite öğrencilerinin mesleki beceri eğitimi/ders
uygulamaları/stajları seyreltilmiş bir şekilde ilgili kurum müdürleri tarafından planlanmasına,

11. Ek Önlemler;
a. 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00-12.00 saatleri arasında Pazar yerlerinde
alışveriş ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine olanak sağlanmasına,
b. 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarının kullanımlarının; sabah 06.00-
10.00 saatleri ile akşam 16.00-20.00 saatleri arası kısıtlanmasına,
c. 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hastane hizmetlerine ihtiyaç duyması halinde belediye
tarafından sabah 08.00-10.00 saatleri, belirlenen saatler dışındaki ihtiyaçlarda Vefa
Sosyal Destek Ekiplerince servis hizmetinin sağlanmasına,
d. Şehir merkezinde bulunan piknik alanlarının 23.10.2020 Cuma gününden itibaren bir
ay süreyle kapatılmasına,
e. Vakaların çalışan kesim oranlarına bakıldığı zaman en çok etkilenen mesleklerden
birisi olan esnafların, kurallara riayet etmesi yönünde denetimlerin artırılmasına,
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan
kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis
edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.