Bigem Varol

Çoğunuzda Bu Belirtiler Varsa Dikkat!

Bigem Varol

Eğitimin kalitesini belirleyen birçok faktör vardır. Eğitim içeriğinin, eğitim kadrosunun, eğitim araçlarının ve eğitim ortamının değişen dünyanın gereksinimlerine uygun şekilde ve yeni bilimsel gelişmeler ışığında sürekli güncellenmesi bunların başında gelir. Ama daha önemlisi her çocuğun farklı yeteneklere, farklı ilgi alanlarına, farklı bir potansiyele sahip olduğu gerçeğinin farkında olmak ve eğitimi bu farklılıkları göz önüne alan bir yaklaşımla farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde örgütleyebilmektir.

Akademik verilere göre üstün potansiyelli bireyler her ülkede nüfusun ortalama %3’ünü oluşturmaktadır. Bu potansiyelin doğru eğitimle desteklenerek en üst seviyede değerlendirilmesi, toplumların gelişmişlik düzeyini önemli oranda artırmaktadır. Üstün zekalı çocuklar için ayrı bir eğitim planı düzenlenmez ve yaşıtlarıyla aynı eğitimi alırsa çocukta regresyon (gerileme ) yaşanabilir. Bu süreçte onlara en uygun eğitimin erken yaş döneminde erken tanı ile verilmesi çok önemlidir. Engelli  bir çocuğa sahip olmak ne kadar zor ise Üstün Zekalı bir çocuğa sahip olmak da aynı derece de yüksektir. Çünkü beklentisi ve tatmin olma seviyesi çok yüksek olacaktır.

Elazığ’da bilsem dışında TÜZYEM (Türkiye Üstün Zekalılar Eğitim Merkezi )açılıyor olması büyük bir şans. Genellikle böyle bir çocuğa sahip olan velilere büyük şehirlere gitmelerine tavsiye ederdik. Bu süreçte Elazığ’da böyle bir Arge kuruluşuna sahip olmak büyük bir şans.

Çocuğumun Üstün Yetenekli Olduğunu Nasıl Anlarım ?

 Geniş hayal ve imgeleme gücü
• Uykuya daha az ihtiyaç duyma, enerjik olma
• Gelişimsel dönüm noktalarına daha hızlı ilerleme
• Keskin gözlem yapma
• Aşırı merak duyma
• Güçlü bellek
• Erken ve olağanüstü dil gelişimi
• Hızlı öğrenme yeteneği
• Aşırı duyarlılık
• Akıl yürütme ve problem çözme becerisi
• Mükemmeliyetçilik
• Sayılar, bulmacalar ve yap-bozlar ile oyun becerisini geliştirme..
• Kitaplara aşırı ilgi duyma
• Soru sorma
• İlgi alanının oldukça geniş olması
• Gelişmiş mizah duygusu • Eleştirel düşünebilme
• İcatlar yapabilme • Aynı anda birkaç işi yapabilme, yoğunlaşabilme
• Çok meraklıdırlar. İlgilendikleri konuya karşı dikkatlerini yoğun bir şekilde yönlendirir. Problem çözme becerileri son derece gelişmiştir.
• Neden-sonuç ilişkisi kurarlar. İlgi alanları hakkında detaylı bilgi sahibidirler, bağımsız çalışmayı daha çok tercih ederler.
• Çok hızlı öğrenirler. Duydukları ve gördüklerini uzun zaman belleklerinde tutabilirler. Kendi sınıf düzeyinin üstünde kitaplar okumaktan hoşlanırlar. Zihinden işlem yapmada çok başarılıdırlar.
• Rutin ve tekrarlayıcı işlerden hoşlanmazlar. Genellikle okulda karşılaştıkları uyarıcılar onlara yetersiz gelir, dolayısıyla canları çok çabuk sıkılır.
• Zaman, ölüm vb. soyut kavramların ne demek olduğunu yaşıtlarına göre daha çabuk kavrarlar. Bir çocuğun üstün potansiyelli olarak görülmesi için bu bahsedilen bütün özelliklere sahip olması gerekmemektedir. Üstün potansiyelli bir çocukta öne çıkan bir özellik, bir başka üstün çocukta hiç görülmeyebilir. Dolayısıyla bireysel farklılıkların olabileceği dikkate alınmalıdır.

Peki TÜZYEM nedir?

Türkiye Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Eğitim Merkezi (TÜZYEM) temelde bir ARGE projesi olup, 4-11 yaş (Anaokulu ve ilkokul ) üstün zekalı öğrenciler için çok yüksek standartlarda eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır. TÜZYEM aynı zamanda online ve basılı materyal tasarımı ve ARGE süreçlerini yürütmektedir.

TÜZYEM ‘e kabul süreci nasıldır? Ücreti ödenerek başvuru yapılabilir mi?

Başvuru ve kabul süreci üç aşamadan oluşur.

1-Birinci Aşama: Randevu Talebi ve Randevu Onayı: Birinci aşamada çocuğunun üstün zekalı olup olmadığının belirlenmesi için veli tarafından çocuğa yapılacak zeka testleri için randevu talebinde bulunulur. Talep sosyal medya üzerinden veya tüm iletişim kanallarından yapabileceği gibi web sayfası üzerinden de yapabilir. 

2- İkinci Aşama: Teşhis ve Tanı Konulması: Randevu verilen veli ve çocuk aynı anda kliniğe başvurur. Bu süreç öncesi TUZYEM yetkilileri sizlere bilgi verecektir. Zeka testleri uzman çocuk psikoloğu tarafından, öğretim üyeleri eşliğinde klinik ortamda yapılır. Kabul sürecinde Zeka testleri (Binet ve WPPSI™-IV Wechsler Preschool & Primary Scale of Intelligence testleri uygulanır. İki test yaklaşık 1 saat sürmektedir. Çocuklar sadece yetkili iki kişi ile muhatap olmaktadır. Test ortamları sağlık açısından tamamen güvenlidir. Çocuk bu testlerin her ikisinden de en az 120 IQ puanı almalıdır. Zekâ testi için ücret alınmaz. 120 ve üstü zekâ puanına sahip olan çocuklar ön kabul alır. Kontenjan içinde yer alan en iyi üstün zekâlı çocuk, TÜZYEM’e kabul edilir. Gerektiğinde; Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi, Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Luissa Duss Öykü Tamamlama Testi kullanılır. İleri aşamalarda 12 farklı zekâ, ilgi, mizah ve yetenek testi uygulanabilir.

3. Üçüncü Aşama: Kabul/Red ve Kayıt Süreci: Veliye test sonuçları gönderilir. Eğer uzman psikolog ve Öğretim üyelerinden oluşan bilim kurulu tarafından kayıt yapılması uygun bulunmuşsa veliye bildirilir. Eğer kayıt yapması uygun bulunmamışsa hiçbir koşulda çocuğun kaydı yapılmaz. Kayırt için bir hafta süre tanınır. Daha sonra kayıt işlemleri, garanti sözleşmesinin imzalanması süreçleri tamamlanır.

TÜZYEM Aile Ve Çocuğa Neler Vaad Ediyor ?

İlkokula Kabul alan tüm öğrencilerin (İlkokulda):
Çocuğunuz; mili, ahlaki ve manevi temel değerlerle donanır, bunları yaşam tarzı halin getirir.
Çocuğunuz; Kuran okuma ve anlama/idrak etme yetisi kazanır.
Çocuğunuz; bir yabancı dili aksanlı konuşamaya başlar.
Çocuğunuz; bir enstrümanda yarı profesyonel çalar.
Çocuğunuz; bir profesyonel spora ilgi duyar ve hayatına adapte eder.
Çocuğunuz; bir görsel sanatta ilgi duyar ve hayatına adapte eder.
Çocuğunuzun Dikkat ve zekâ gelişiminde ve yaratıcılık düzeyinde pozitif artış yaşanır.

Belirtilen özelliklerin  bilimsel ölçütlere göre gerçekleşmemesi durumunda hiçbir şart ve koşul aranmaksızın tüm ücretin iadesi yapılır.

Tüzyem  Bir Özel Okul Mudur?

TÜZYEM özel statülü, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel öğretim kurumudur. Hafta içi 8-17 saatleri arasında eğitim verir. Sadece tam gün eğitim verir. TUZYEM, dershane, kurs merkezi, etüt merkezi, Vb değildir Bakanlıklara bağlı özel bir ilkokul ve anaokulu statüsündedir.

Tüzyem’de Eğitim Sistemi Nedir?

TÜZYEM'de sınıf sistemi uygulanmaz. Diğer bir değişle çocuklar bir sınıfta veya bir öğretmenle sabit kalmaz. Bir programa göre 10 atölyede 10 farklı öğretmenden eğitim görür Üstün zekalı çocuk; Yaratıcılık ve Uzamsal Düşünme Atölyesi, Zekâ ve Dikkat Geliştirme Atölysi, Psikomotor Atölyesi, Hayat Becerileri Atölyesi, Dil Atölyesi, 3D Bilim Atölyesi, Fen Atölyesi, Gösteri Sanatları ve Görsel Sanatlar Atölyesi, Temel Değerler Atölyesi gibi atölyelerde eğitim alır. TÜZYEM'DE eğitimler çift dilli yürütülür. Aynı anda atölyede iki öğretmen bulunur Türk öğretmen etkinliği Türkçe, native ingiliz-amerikan öğretmen ise ingilizce ele alır TÜZYEM çift dilli eğitim verir ve İngilizce'ye üstün zekalı çocuk yaşayarak öğrenme imkanı elde eder.

Ücretini ya da daha fazlasını vererek Tüzyem’e Kayıt Yapılamaz mı ?

TÜZYEM kar amacı güden bir özel öğretim kurumu değil, ARGE çalışmaları yürütmek için kurulmuş bir eğitim ve inovasyon merkezidir. Bu nedenle kabul sürecinde yüksek standartlar takip eder. Belirli bir kontenjanın dışına asla çıkmaz. Üstün ya da parlak zekalı olmayan hiçbir çocuk asla eğitim sürecine kabul edilmez. Toplu öğretim yerine, bireyselleştirilmiş öğretim stratejilerini takip eder. . İlan edilen kontenjanın dışına asla çıkmaz. Kısa ve orta vadeli hedeflere ulaşılamaması durumunda alınan ücretin tamamı iade edilir.

TÜZYEM Öğretmenlerini Nasıl Seçer ?

1- Ortalama veya standart bir CV'ye sahip öğretmenlerin başvuru yapmamasını (Yapsa dahi olumlu dönülme ihtimali yoktur)
2- Öğretmenler için - Branşında kendini diğer meslektaşlarından ayıran en az dört özelliğinin olan, esnek çalışabilen, kendini çocuklara adayabilmek, para için değil idealler üzerine çaba sarf edebilecek, kurumun kısa ve uzun vadeli amaçlarına ayak uydurabilecek takım arkadaşları arıyoruz. 

TÜZYEM'de görev yapan tüm öğretmenler ve öğretim üyeleri özlük hakları sgk, maaş konusunda asla mağdur edilmez. En az 9.1 derecesi memur maaşı alırlar. Birçok sosyal ve özlük haklarından faydalanırlar . 8-5 arge çalışmaları yürütürler. Kadrolu statüde 5 yıllık daimi anlaşmalar ile 12 aylık olarak işe kabul edilir ,iş garantisi ile çalışır enerjisini sadece üstün zekalı çocuklar için harcarlar. 

Yazarın Diğer Yazıları