Ufuk Çetinkaya

İhtiyacınız Olan Tek Şey Hayal Gücü

Ufuk Çetinkaya

Şu anda her platformda sıklıkla duyduğumuz bir kavramı siz değerli okuyucularımızla paylaşmak istedim. Türkçeye yenilik ya da yenilikçilik veya girişimcilik olarak da çevrilen inovasyon kavramı, fikirle başlar…araştırma ile devam eder…çözüme ulaşır…. İnovasyonda yeni bir şey icat etmiyorsunuz. İnsanların neye ihtiyacı olacağını daha önceden fark ediyor ve adımlarınızı ona göre atıyorsunuz. “İhtiyacınız olan tek şey hayal gücü.” Benim üzerinde duracağım inovasyon türü sosyal inovasyon olacak. Çünkü inovasyon daha çok işletme ve yönetim alanında kullanılmaktadır. Sosyal inovasyon,  insan ve toplum için sürdürülebilir bir yaşam sağlamak üzere, var olan toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üretmek ve bunları hayata geçirmektir. Sosyal girişimciler, bugün karşı karşıya bulunduğumuz sorunların çözümüne, gerçekleştirdikleri toplumsal yenileşme (sosyal inovasyon) projeleri ile katkı yapma iddiasında olan bireylerdir. Sosyal girişimcilerin gerçekleştirdikleri her proje, yalnızca ele alınan sorunun çözümüne katkı yapmaz, aynı zamanda o sorunun ortaya çıkmasına neden olan tutum, algı, davranış ve yöntemleri de değiştirir. Sosyal inovasyon, bireysel sosyal girişimciler, birkaç bireyden oluşan gruplar, ortak hedefi olan sosyal topluluklar veya çeşitli kurumlar tarafından gerçekleştirilebilir. Yenilikçi toplumsal projeler, çok taraflı bir çalışmayı gerektirdiğinden, son dönemlerde, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin birlikte gerçekleştirdiği çeşitli projeler üretilmektedir. Sosyal inovasyonu diğerlerinden ayıran en temel fark, inovasyon sürecinin temel amacının finansal bir kazanç elde etmek değil toplumsal bir yenileşmeyi hedeflemesidir. İyi bir sosyal inovasyon projesini belirleyen, kimin gerçekleştirdiğinden çok hangi amaçla kimler için gerçekleştirildiğidir.

Tedavi için teşhis çok önemlidir….

Toplumun dinamik ateşleyici gücünü her zaman için gençler oluşturmaktadır. Ülkemizdeki genç nüfusunun dünyadaki birçok ülkeye kıyasla yüksek olması bu noktada ülkemize çok değerli bir potansiyel sağlamaktadır. Bu potansiyeli verimli bir şekilde kullanabilmek adına ülkemiz gençliğinin her alanda daha fazla önemsenmesi ve katkısının alınması hayati önem taşımaktadır.

Karar Vericiler; yani bizler…

*Gençleri dinlemeli,

*Fikirlerini önemsemeli,

*Değer vermeliyiz…

Gençler ise;

*Geniş bir vizyona sahip olmalı,

*Farklı yerden görmeli,

*Yeniliklere açık olmalı,

*Risk almalı…

*Ülke sorunlarının çözümü ve hedeflerine katkı koyulması noktasında elini taşın altına koymalıdır.

Bu noktada çalışan sivil toplum kurumları ise gençler ve karar vericiler arasında köprüler kurarak bütünsel bir yaklaşım getirilmesine ön ayak olmalı, toplumsal kalkınmaya doğrudan katkı koyacak somut adımlar atılmasını teşvik etmelidir. Bu adımların en başında da ülke kalkınmasının temel taşı olarak inovatif yaklaşımın her alanda teşvik edilmesi adına gençler ve karar vericileri bir araya getiren projeler üretmek ve uygulamak gelmektedir.

Yazarın Diğer Yazıları