Açıköğretim'de Dijital Kitap Dönemi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Elazığ Büro Yöneticisi Fahrettin Çaklılcıoğlu yaptığı açıklamada, '2018-2019 öğretim yılından itibaren kitap yerine Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla sunulacak dijital kitaplar ve e-öğrenme malzemelerimiz kullanılacak' dedi.

Açıköğretim'de Dijital Kitap Dönemi
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Elazığ Büro Yöneticisi Fahrettin Çakılcıoğlu konuya iişkin yaptığı açıklamada, bilimsel bilginin  sürekli güncellenmesi, var olan bilginin yeni gerçeklik karşısında doğruluğunun  teyit edilmesi ihtiyacı ve ülkede yeni yönetim sistemine geçişin beraberinde  getirdiği ve devam etmesi beklenen yoğun mevzuat değişiklikleri sebebiyle basılı  malzemelerin güncelliğini hızla yitirdiği belirtti.

Büro Yöneticisi Çakılcıoğlu"Açıköğretim sisteminde, kağıt ve baskı maliyetlerindeki yükselme ve  bunların öğretim giderine yansıtılmasıyla ortaya çıkacak artışlardan  öğrencilerimizi korumak ve doğaya verilen zararı en aza indirmek amacıyla  2018-2019 öğretim yılından itibaren kitap yerine Anadolum e-Kampüs Sistemi  aracılığıyla sunulacak dijital kitaplar ve e-öğrenme malzemelerimiz  kullanılacak. Bu adımlar neticesinde elde edilen maliyet düşüşü öğrencilerimize  olumlu bir şekilde yansıtılacak ve halihazırda 275 lira olup basılı kitaba devam  edilmesi durumunda 350 liranın üzerine çıkması kaçınılmaz olan öğretim gideri 225  liraya düşürülecek. Üniversitemizin topluma hizmet misyonunun vazgeçilmez unsuru  olan dezavantajlı grupta yer alan öğrencilerimize yönelik yeni uygulamalarımız da  öğrencilerimiz ve kamuoyuyla ayrıca paylaşılacak. Açık ve uzaktan öğrenme  alanında ülkemizde öncü olan ve dünyada sayılı örnekler arasında yer alan Anadolu  Üniversitesi, öğrencilerinin zaman ve mekandan bağımsız olarak güncel ve  nitelikli bilgiyi alabilmeleri için dijital teknolojilerden yararlanma  imkanlarını sonuna kadar kullanmakta, son yıllarda uygulamaya koyduğu ve anlık  güncellenebilen binlerce online ders içeriğinin paylaşıldığı Anadolum e-Kampüs  Sistemiyle alana dair sahip olduğu birikimin farklılığını ortaya koymaktadır." dedi. 

"Dijital kitap sistemine tamamıyla geçme kararı alındı"

Açıklamada, Anadolum e-Kampüs Sisteminin uygulamaya geçmesi ve  e-öğrenme malzemeleri ile ders kitaplarının internet ortamında sunulmaya  başlamasından sonra, öğrencilerin basılı kitap almak yerine dijital malzemelerden  yararlanmayı tercih ettiklerinin gözlendiği aktaran Çakılcıoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü.

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde her yıl milyonlarca kitap  basılmakta, ekonomik yönden çok ciddi maliyet oluşturan bu kitapların basımı için  kesilen on binlerce ağaç, ekonomik maliyetin ötesinde çevre sorunlarını da  beraberinde getirmektedir. Dijital öğrenme malzemelerini tercih ederek basılı  kitaplarını bürolarımızdan teslim almayan öğrencilerimizin sayısı her yıl bir  önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 artmaktadır. Kamu yararı ilkesi gereği elde  kalan basılı materyalin yeniden kullanılması gerekmekte ancak bilimsel bilginin  sürekli güncellenmesi, var olan bilginin yeni gerçeklik karşısında doğruluğunun  teyit edilmesi ihtiyacı ve ülkemizde yeni yönetim sistemine geçiş ile ilgili  yaşanan ve devam etmesi beklenen yoğun mevzuat değişiklikleri gibi nedenlerle  mevcut basılı malzemeler hızla güncellenememekte ve basılı kitapların bir sonraki  dönemde kullanılması imkansız hale gelmektedir. Bu nedenlerle, en güvenilir ve  güncel bilimsel bilgiyi topluma sunmayı amaç edinmiş olan üniversitemiz, her an  güncel bilgiyi içerme ve gerektiğinde düzeltme imkanı sunan etkinliği kanıtlanmış  olan dijital kitap sistemine tamamıyla geçme kararı almıştır."

"Kitap basımının kaldırılmasıyla önemli bir maliyet kalemi de  ortadan kalkacak"

"Bu kararın alınmasındaki bir diğer etkenin de kağıt ve baskı  maliyetlerindeki yükselişin öğrencilerden alınan öğretim giderlerinde artış  yapmayı kaçınılmaz kılması olduğu bildirilen açıklamada, "Öğrencilerimizin açık  ve uzaktan öğretim hizmetleri için ödedikleri giderlerle, sınavların  organizasyonu, her bir sınavda yaklaşık 500 bin kamu görevlisinin ücretli  görevlendirilmesi, ders içeriklerinin üretilmesi, kitap basımı, ders anlatım  videolarının üretilmesi, soruların yazdırılması, uygun internet altyapısının  kurulması ve sürdürülmesi gibi çok sayıda faaliyet gerçekleştirilmektedir. Bu  kapsamda kitap basımının kaldırılmasıyla önemli bir maliyet kalemi de ortadan  kaldırılmış olacaktır. Uzun zamandır yürütülen altyapı çalışmalarının sona  ermesiyle 2018-2019 öğretim yılından itibaren Anadolum e-Kampüs Sistemi  aracılığıyla kitapların öğrencilere dijital ortamda sunulacağı ifade edilerek,  "Öğrencilerimiz kitaplarının en güncel hallerine pdf, html5, e-pub, mobi gibi çok  çeşitli formatlarda ulaşabileceklerdir. Örnek bir ders içeriğimize  https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Ayrıca, önceden basılmış  olan ve mevzuat değişikliklerinden etkilenmeyen kitaplarımız ise stoklarımızla  sınırlı kalmak kaydıyla http://kitapsatis.anadolu.edu.tr adresinden  öğrencilerimize ve kitaplarımızdan yararlanmak isteyenlere sunulacaktır." denildi.