Prof. Dr. Koca'dan Önemli Uyarılar!

Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca, 12 Ekim Dünya Artrit Günü dolayısı ile açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Koca'dan Önemli Uyarılar!

Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca, Romatoid Artritin nedenleri arasında çoğunlukla genetik risk faktörlerinin bulunduğunu, ek olarak sigara, ağır stres olduğunu bir de hastanın bu risk faktörlerinin yanında enfeksiyon geçirmesinin hastalığı tetikleyici faktör olarak gördüklerini ifade etti.

SİGARA VE STRES ROMATOİD ARTRİT HASTALIĞINI TETİKLİYOR
Dr. Koca, özellikle sigara ve stresten uzak durmanın Romatoid Artritten koruyacağını, hatta Romatoid Artrit tanısı almış bireylerin sigara ve stresten uzak durmasının daha hafif hastalık, daha hafif ilaç, daha az sağlık kuruluşuna başvuru anlamına geldiğini ifade etti.

Dr. Koca, Romatoid Artritin eklemlerin iltihabı olarak bilindiğini, en sık olarak el, ayak ve küçük eklemleri tuttuğunu, el, ayak ve küçük eklemlerin tutulumunun hafif şişlik yaptığını ancak bunun bazen gözle görülemediğini hissedilemediğini, kendilerini asıl belirleyici tanıya götüren ipucunun bireylerin sabahları kalktıklarında elleri ve ayaklarında ağrı, katı ve tutukluk, istirahat sonrası sabahları ağrılarının daha fazla olduğunu, hareket ettikçe ağrılarının azaldıklarını ifade ettiklerini sözlerine ekledi.

ROMATOİD ARTRİT SİSTEMİK BİR HASTALIKTIR
Dr. Koca, Romatoid Artritin sadece eklem iltihabı olmadığını, eklemlerin yanında göz, akciğer, kalp, böbrek, deri, sinir sistemi ve psikolojiyi etkileyen, iç organlarda birçok yeri etkileyen sistemik bir hastalık olduğunu söyledi.

HAREKET ETTİKÇE AZALAN AĞRILAR
Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca, çoğu hastanın kendilerine eklem problemleri ile yani el, ayak, küçük eklemlerde şişlik, ağrı, sabah tutukluğu, sabah katılığı, hareket ettikçe azalan ağrılar ile başvurduklarını bu bulguların kendilerini Romatoid Artrit yönünden şüphelendirdiğini, bu gibi yakınması olan bireylerin Romatoloji kliniklerine başvurmalarını önerdiklerini dile getirdi.

ROMATOİD ARTRİTİN ÇEŞİTLİ RİSK FAKTÖRLERİ VARDIR
Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca, Romatoid Artritin çeşitli risk faktörlerinin araştırıldığını bunlar arasında kırsalda yaşamak, kentte yaşamak, sosyo kültürel açıdan evli olmak, çocuk sahibi olmak gibi faktörlerin araştırıldığını ancak Romatoid Artriti tetikleyen en belirgin, en göze çarpan en önemli risk faktörünün sigara ve stres olduğunu söyledi.

EN ÇOK RİSKLİ YAŞ ARALIĞI OTUZ KIRK BEŞ YAŞ ARALIĞIDIR
Dr. Koca, Romatoid Artritin doğumdan ölüme kadar her hangi bir yaş grubunda her hangi bir yaştaki bir bireyi ektiliyebileceğini ancak, otuz kırk beş yaş aralığında ve kadınlarda sık görüldüğünü ama otuz yaşın altında erkeklerde ve kadınlarda veya seksen yaşındaki erkeklerde ve kadınlarda da görülebileceğini, en çok riskli yaş aralığının otuz kırk beş yaş aralığı olduğunu belirti.

Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca, Romatoid Artritden şüphelenen bir bireyin kendilerine başvurduklarında ilk başta fiziki muayene yaptıklarını, bunun yanında hastanın kendilerine verdiği beyanatın, öykünün, hikâyenin çok önem arz ettiğini, hastanın kendilerine verdiği beyanatın kendilerini hastalığa götürecek tanısal ipuçları barındırdığını söyledi.

ROMATOİD ARTRİT TANISI ALAN BİR HASTA İÇİN DÜNYANIN SONU DEĞİLDİR
Dr. Koca, Romatoid Artrit tanısı alan bir hasta için dünyanın sonu olmadığını, ellerinde tedavi yöntemleri olduğunu, bireylerin doktorun verdiği tedavi yöntemlerine riayet etmelerinin önemli olduğunu, hastanın aktif yaşamasının, egzersiz yapmasının, Akdeniz tipi beslenmesi gerektiğini, bunlara ek olarak medikal tedavi olarak da ‘kısa süreli kortizon tedavisi’ ve hastalığın sakatlıklarını engelleyici ilaçlar kullandıklarını sözlerine ekledi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca, hastalara ‘her kapının bir anahtarı olduğu gibi her hastalığın da bir ilacı olduğunu’ söylediklerini ifade etti.

Prof. Dr. Koca'dan Önemli Uyarılar!