Av. Fadile Saka

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir?

Av. Fadile Saka

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, bir diğer anlamıyla  arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi; sözleşme konusu arsa  sahibinin, arsanın belli bir payını veya tamamını  yükleniciye(müteahhite) devretmesi, yüklenicinin de bu pay karşılığında karşılığında söz konusu arsa üzerine inşa ettiği belli sayıda bağımsız bölümleri (daire) arsa sahibine teslim etmesini konu alan iki taraflı bir sözleşmedir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi yazı dizimizin ilki olan bu yazımızda, ilk olarak kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hazırlığı ve imzası aşamasında özellikle dikkat edilmesi gereken hususlara değineceğiz.

Öncelikle hukuken geçerli bir sözleşmeden bahsedebilmek için, kanun gereğince noterde düzenleme şeklinde resmi şekil şartına uygun olarak yapılması gerklidir.Bu şekilde yapılmayan sözleşmeler hukuken geçerli değildir. 

Maalesef pek çok kez resmi şekil şartlarına uyulmadan sadece taraflar arasında yazılıp imzalanan adi sözleşmeler neticesinde pek çok arsa sahibi mağdur olmaktadır.Bu durumda yapılan iş bedeli ise ancak sebepsiz zenginleşme esaslarına göre geri istenebilir. 
Yine sözleşme öncesi mutlaka verilecek vekaletnamenin şartları belirlenmelidir.

Sözleşme konusu arsa, inşaatın yapılması için inşaatın yapılacağı arsanın, “imar parseli” vasfına haiz olması gerekir. Bu vasfa haiz değilse yapılan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi de başından itibaren geçersiz sayılır. 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin konusu olan inşaatın başlayabilmesi için öncelikle inşaat projesi çizilerek belediyeye tasdik ettirilmelidir. Sözleşmede aksine bir düzenleme bulunmuyorsa, belediyeye başvurma yükümlülüğü arsa sahibine aittir. Ruhsat alınması müteahhide yani yükleniciye bırakılmışsa bu hususun da ayrıca sözleşmede belirtilmiş olması ve arsa sahiplerinden gerekli vekaletlerin alınmış olması gerekmektedir.

İnşaat süresi ise  sözleşmede başka şekilde bir düzenleme yoksa, genelde belediyeden inşaat ruhsatı alınması sonrasında işlemeye başlar. Bu nedenle ruhsat alınması için, sözleşmede mutlaka belli bir süre gösterilmiş olmalıdır. Örneğin; “İnşaat Ruhsatı 3ay içerisinde alınmalıdır.” gibi bir süre öngörülmeli, inşaatın başlaması ve bitirilmesi gibi işlemler de bir süre ile sınırlanmalıdır.  Aksi takdirde yüklenici tarafından inşaatın başlangıcı sürüncemede bırakılarak, arsa sahiplerinin mağdur olmalarına sebebiyet verilebilir. İnşaatın kararlaştırılan sürede bitirilememesi halinde ne gibi yaptırımların uygulanacağı da sözleşmede belirtilmelidir.
Kat karşılığı İnşaat Sözleşmesinde; İmar tadilatı, tevhid, ifraz, yıkım, proje hazırlanması, ruhsat müracaatı, ruhsat onayı, hafriyat, kat irtifakı kurulması, kaba inşaat, çatının kurulması, çevre düzenlemesi, kat mülkiyetine geçiş/iskan gibi aşamalar için  de belirli süreler öngörülmesinde ve bu sürelerin sözleşmenin imzalandığı tarihten başlatılmasında fayda vardır. Ayrıca sözleşmede inşaatın yapımında kullanılacak malzemelerin kalitesine, markasına kadar pek çok konu ayrıntılı olarak düzenlenmelidir. Böylece ilerleyen zamanlarda  doğacak mağduriyetlerin önüne geçilebilir.

Bu yazımızda sadece sözleşmenin kurulması ve içeriğine ilişkin belli başlı hususlara değindik. Ancak hak kayıplarının meydana gelmemesi için sözleşme imzalanmadan mutlaka bir avukat ile görüşülmesinde ve ayrıntılı bilgi alınmasında fayda vardır.


 

Yazarın Diğer Yazıları