Av. Fadile Saka

Konut ve İşyeri Kira Sözleşmeleri

Av. Fadile Saka

Konut ve iş yeri sözleşmeleri özellikle son dönemlerde ülkemizde yaşanan ekonomik buhran nedeniyle en büyük sorunlardan biri haline gelmiş bulunmaktadır.  Kira  ve emlak fiyatlarındaki artış pek çok kişiyi mağdur duruma düşürmüştür.

Bu nedenle konut ve işyeri kira sözleşmeleri hakkında bir yazı dizisi hazırlayacağız. İlk yazımızda kira sözleşmesinin şekli, içeriği, kiracının hak ve yükümlülüklerinden kısaca bahsedeceğiz.

Öncelikle Borçlar Kanunumuza göre kira sözleşmeleri sözlü yapılabileceği gibi yazılı olarak da yapılabilmektedir. Pek tabi biz hukukçular bu sözleşmelerin yazılı olarak yapılmasını tercih ve tavsiye ederiz. Zira ilerleyen süreçlerde karşılaşacağınız sorunlar nedeniyle hukuki yollara başvurmak zorunda kaldığınızda yazılı kira sözleşmesi pek çok konuda ispat açısından kolaylık sağlamaktadır.

Kira sözleşmesinin içeriği olan maddeler özenle hazırlanmalıdır, kimlik bilgileri, kira süresi, kira miktarı, ödeme yöntemi, kiranın  yılık artış oranı, teslim şekli, alt kira sözleşmesi, depozito, tadilatlar, kullanım şekli vb. pek çok ayrıntıya konut ve işyeri olmasına göre yer verilmelidir.

Kira sözleşmeleri belli süreli yapılabileceği gibi belli bir süreye bağlı olmaksızın da yapılabilmektedir.

Kira sözleşmesinin hem kiracıya hem de kiraya verene yüklediği hak ve sorumluluklar mevuttur. 

Kiracını sözleşme yapıldıktan sonra kirayı ödeme yükümlülüğü kiraya verilen yerin fiilen teslimi ile başlamaktadır. 

Kiralana yerin kullanımında kaynaklı olağan giderler kiracı tarafından karşılanır. Olağan dışı kiralanan yerin vergisi, sigorta primleri, büyük onarım giderleri vb. giderler kiraya verene aittir.

Kiracı kendisinin gidermekle yükümlü olmadığı ayıpları kiraya verene gecikmeksizin bildirmek zorundadır. Aksi halde doğan zarardan sorumlu olmaktadır.

Kira sözleşmesinde kira bedeli hariç kiracı aleyhine herhangi bir değişiklik yapılamaz. 11.06.2022 Tarihli Resmi Gazetede yayınlana değişiklikle birlikte 11.06.2022-01.07.2023 Tarihleri arsında yapılan konut  kira sözleşmelerinin yenileme işlemlerinde kira bedeli artışı önceki yılın kira miktarının %25’inden fazla olamaz.

Hak kaybına uğramamak amacıyla kira sözleşmesi hazırlık aşamasında alanında Uzman bir Avukattan yardım alınmalıdır.

Yazarın Diğer Yazıları