Veysel Akto

Bilsem Sınavları ve Eğitimleri

Veysel Akto

Kısa adı BİLSEM olan Bilim Sanat Merkezi sınavları ve Bilsem eğitimi, toplum genelinde pek bilinmeyen bir konudur. Oysa ki Bilsem; devletin özel yetenekli çocukları tespit edip, bu çocukları iyi bir eğitim ile geleceğe hazırlamak için oluşturduğu güzel bir eğitim sistemdir. Çocuğuna ilkokuldan liseye kadar çok farklı bir eğitimi ücretsiz olarak aldırmak her ailenin arzusudur. Bu kadar güzel bir çalışmadan toplumun pek azının bilgi sahibi olmasının nedeni ise, Bilsem sınavına sadece ilkokul 1-2-3.sınıf öğretmenlerinin belirlediği ve özel yeteneğe sahip olduğunu düşündüğü öğrencilerin katılabilmesidir. Ancak velileri tarafından anaokulu veya 1.sınıf itibariyle bazı özel eğitimler aldırılarak Bilsem sınavı için sınıf öğretmeninin dikkatini çekmeyi başaran öğrenciler de yok değildir. 

Bilsem sınavına hazırlık için verilen eğitimler; ileriki sınıflarda başta dikkat gelişimi, görsel algı, düşünme becerileri ve üretkenlik olmak üzere birçok alanda öğrenciyi diğer öğrencilerden öne taşımaktadır. Bu yönüyle Bilsem sınavına hazırlık yapan öğrenciler sınavı kazanamasalar da her yönüyle geleceğe yatırıp yapmış olmaktadırlar. Zira Bilsem sınavı, genelde zihinsel potansiyeli yüksek öğrencilerin kazanabildiği bir sınav olmanın yanında özel eğitim desteği sayesinde kazanan öğrenciler de vardır. Büyük şehirler başta olmak üzere birçok şehirde Bilsem hazırlık için kurs merkezleri veya özel eğitim merkezleri varken Elazığ’da bu konuda sadece bir eğitim merkezinin hazırlık programı düzenlemesi Elazığ halkının bu eğitim sisteminden pek haberdar olmadığını kanıtlamaktadır. Bu konuda toplumumuzun detaylı bilgi edinmesi gerektiğini düşünerek bu yazımda Bilsem üzerinde durmak istedim. Peki Bilsem ve Bilsem sınavları hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? İşte sorularla Bilsem detayları:

Bilsem Nedir? 
Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış adıdır. İlkokul öğrencilerinden sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimleri aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerini farkında olmalarını sağlayarak sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış özel eğitim kurumlarıdır. Bilsem eğitimi, ilkokuldan 12.sınıfa kadar ücretsiz olarak verilmektedir. Öğrencinin, ileriki sınıflarda başta TÜBİTAK projeleri olmak üzere birçok önemli proje içerisinde yer alması için kendini bilimsel olarak geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Bilsem’e Nasıl Başvurulur?
Bilim ve Sanat Eğitim merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav, İlkokul 1. 2. ve 3. Sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Sınava katılacak olan öğrenciler, sınıf öğretmenleri tarafından tespit edilip yine sınıf öğretmenlerinin doldurduğu gözlem formu listesi ile il bazında Bilsem’e aday gösterilmektedir.

Öğrenci Aday Gösterildikten Sonra Hangi Sınavlara Girer?
Aday gösterilen öğrenciler “Gurup Tarama Sınavı” na (Tablet üzerinden yapılan dijital uygulama) girmektedir. Gurup tarama uygulamasına girecek olan öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM işlemleri modülü üzerinden belirtilen tarihler arasında günlük 4 oturum olarak yapılmaktadır. Gurup tarama uygulaması tüm Türkiye’de tamamlandıktan sonra yetenek alanları bazındaki sonuçlara göre ülke geneli belirlenen puan barajını geçerek bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler, MEB Kurumsal web sitesi üzerinden ilan edilmektedir. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM işlemleri modülü üzerinden bu kez ikinci sınav aşaması olan “Bireysel Değerlendirme Sınavı” için randevu verilmektedir.

Bilsem Sınav Soruları Yeteneklere Göre Değişir mi?
Tablet bilgisayar üzerinden yapılacak gurup tarama uygulamasında tüm yetenek alanları için ortak sorular sorulmaktadır. Bu sınavdan geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre Bireysel Değerlendirilme Sınavına alınmaktadır. Bireysel Değerlendirme Sınavları “Genel Zihinsel”, “Resim Yetenek” ve “Müzik Yetenek” alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. 

Sınav Sonuçları Nasıl Hesaplanır?
Gurup tarama uygulamasında sınıf düzeylerine uygun sorular sorulmaktadır. Öğrencilerin puanları doğru verdikleri cevaplar üzerinden hesaplanmakta olup, yanlış cevaplar doğru cevapları etkilememektedir. 

Bilsem’e Kayıt Olmaya Hak Kazanan Öğrenciler Kayıtlarını Nereye Yaptırırlar?
Bilsem’de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler belirtilen tarihlerde bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi’ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilmektedirler.

Bilsem’de Ölçme-Değerlendirme Nasıl Yapılır?
Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz ve ölçme-değerlendirmelerde puan veya not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında gözlem formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır. Program sonunda programı tamamlayan öğrencilere “Program Tamamlama Belgesi” verilir. 

Bilsem Eğitimi Hangi Günler Nerede Alınır?
Öğrencilerin örgün eğitimlerinin aksatılmaması için öğrenciler Bilsem eğitimlerini, hafta içi okul çıkışı veya hafta sonu belirlenen saatlerde kendi sınıf seviyesindeki diğer arkadaşlarıyla birlikte bulundukları ilin Bilim Sanat Merkezi’nde alırlar. Bilsem’de devam zorunluluğu olup, mazeretsiz devamsızlık yapan öğrencilerin Bilsem kayıtları silinmektedir.

Bilsem Eğitiminin Üniversite Yerleştirme Puanına Katkısı Var Mıdır?
Bilsem eğitimi alarak ve ulusal veya uluslararası projelerde yer alan öğrencilere YKS’ye ilk girdikleri yılda ek puan verilmektedir.
 

Yazarın Diğer Yazıları