Kadir Atıcı

Okumak

Kadir Atıcı

Evet, 25 Ekim- 3 Kasım… Elazığ için kitap fuarı zamanı… Okuyan neslin artmasına vesile olması dileğiyle sözlerime başlamak istiyorum.

Yeryüzüne inen ilk emir ''Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir alaktan/embriyodan yarattı. Oku senin Rabbin kerem sahibidir. O ki, insana kalemle öğretti. İnsana bilmediklerini öğretti.'' (Alak Suresi, 1-5)

İnsanın tarihi, kendini / kâinatı bahşedilen bir zaman dilimi içinde okumaya/anlamaya çalışması ile başlar. Bahşedilen zaman büyük bir nimettir, önemli bir ikramdır. Zamanın kıymetini bilip bundan tam anlamıyla istifade etmeyi bilmek lazımdır. Okumayla süslediğimiz zamanlar insanın en güzel zamanları olsa gerek.

Çünkü İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik okuma, öğrenme, anlama ve anlatma yeteneğini ortaya çıkaran akla sahip olmasıdır. İslam, düşünen ve aklını kullanan insana hitap eder. İnsan huzur ve mutluluğa kavuşmak için büyük çaba gösterir. Bu amaca ulaşabilmek için takip edilecek yol, hiç şüphesiz iyi bir eğitim ve öğretimdir. Bunlara gereken önem verilmedikçe, istenilen amaca ulaşmak mümkün değildir.

Dinimiz, ilim öğreneni de öğreteni de yüceltmiştir. İlim ve eğitimi ibadet kabul etmiştir. Bir Ayet-i Kerimede Cenab-ı Hak "Rabbim benim ilmimi artır"( Taha Süresi: 114) diye dua etmemizi öğütlemiş, diğer bir Ayet-i Celilede de: "...Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"(Zümmer Suresi:9) buyurmak suretiyle bilginin ve bilgi sahibinin değerinin ne kadar yüce olduğunu ortaya koymuştur.

Peygamber Efendimizin ilim öğrenme hususundaki bazı hadis-i şeriflerine bir bakalım: "İlim öğrenmek için gayret sarf etmek, kadın-erkek her Müslüman'a farzdır"( Et-Tergipve’tTerhib: C.l, s.96), "İlim tahsil etmek, Allah katında nafile olarak kılınan namaz, tutulan oruç ve yapılan hacdan daha hayırlıdır"( Camiu's-Sagir 2/45) buyurmuştur.
Müslümanlar olarak, Allah ve Resulünün bizlere vermiş olduğu öğütleri tutmak, bilgimizi artırmak için devamlı gayret etmeliyiz. "Faydalı olan ilim müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın"( Keşful-Hafa, 1/435 No:1159) "Bilen, öğrenen, dinleyen veya ilmi sevenlerden biri ol, Beşincisi olma, helak olursun."( Fethul-Kebir, 1/204) :"İlim tahsili için sefere çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır.”(Keşfül Hafa 2.cilt/syf. 65) "Her kim ilim tahsili için bir yola çıkarsa, bu yüzden Allah'ü Teâlâ ona cennete giden yolu kolaylaştırır." “dünyada iki kimseye gıpta edileceğini, bunlardan birisinin ise, Allah’ın kendisine ilim verip de, o ilim ile amel etmesini ve onu başkalarına öğretmesini nasip ettiği kimse olduğunu ifade etmiştir.”( Buhari, İlim, s.15)

İlim öğrenme yöntemlerinden biridir kitap okuma… Bu nedenle okumaya meylettiğimiz kitap tercihimiz çok önemlidir.

İlim deryasında katre olmak dileğiyle…
İyi okumalar.

Yazarın Diğer Yazıları