Kadir Atıcı

Kültürel Miras ve Turizm

Kadir Atıcı

Tarihi ve kültürel miras, toplumlara çeşitli olanaklar sunan çok boyutlu bir kavramdır.

 Bu miras bulunduğu ülkeye uluslararası toplum içinde kimlik kazandırdığı gibi mikro ölçekte de mekânlara özgü bir değer katmaktadır. Ayrıca kentlilere aidiyet, sahiplik ve güven duygusu aşılayan bir özelliğe sahiptir. Sanatsal ve kültürel üretim süreçlerinde yaratıcılığı besleyen derin bir kaynaktır. Aynı zamanda, son yıllarda çokça konuşulduğu gibi, doğru bir planlamayla ekonomiye hareketlilik ve canlılık kazandıran ve yerel halkın yaşam kalitesini yükselten bir zenginliktir. Çünkü kültür mirasının ekonomik değeri söz konusu olduğunda kültür turizmi ilk akla gelen seçenekler arasında yer alır.
 
Peki, kültür turizmi nedir?  Bu tanımı şöyle ifade edebiliriz; doğal alanları, anıtsal ya da sivil mimari yapılarını, sanat ürünlerini, koleksiyonları, kültürel kimlikleri, gelenekleri ve farklı dilleri kapsayan, somut ve somut olmayan kültür mirasının tüm argümanlarını paylaşmayı ve tanımayı amaçlayan tarihe yolculuk türüdür. 

Bu bağlamda, Elazığ ilinin barındırdığı doğa, tarih ve kültür zenginliği ve çeşitliliği, Elazığ’ı kültür turizminde iddialı bir duruma taşımaktadır. Kültür turizmi, şehrimizin kültür mirasını korumak ve yaşatmak için önemli fırsatlar sunarken, özellikle küçük ölçekli tarihi mekânlar için yeni yatırım ve iş olanaklarını, ekonomik kalkınma ve turizm rekabet gücünü artıran seçenekleri de gündeme getirmektedir. 

Neden mi? çünkü Ülke/bölge yaklaşımını ve rekabet gücünü artırmak, yerel ve bölgesel ekonomilere katkı sağlamak, gelişmiş bir kültür bilinci ile doğal ve tarihsel mirası geleceğe taşımak için kültür turizmi önemli bir etkendir. Çağımızın yükselen değerleri olan kültür endüstrileri ve yaratıcı endüstrilerle de kültür turizmi arasında birleştirici bir bağ vardır.

Kültür turizmi yönetim planı, tarihi mekânlar için sürdürülebilir bir kalkınma fırsatı sunar.

Tarihi mekânlar, kültür turizminin hem öznesi hem de hedefidir. Turizm, ekonomik değer üreterek; kültür mirasına yatırımı teşvik ederek; yerel mekânları ve hizmetleri destekleyerek ve yerel geleneklerin, önemli günlerin ve ürünlerin yaşamasını sağlayarak içinde bulunduğu şehre ve bölgeye yarar sağlar. 

Bir de turizm sektöründe sürdürülebilir turizm açısından bilginin kullanılması çok önemidir. Bilgi toplumunda bilgiyi daha etkin, daha hızlı, daha duyarlı hale getirmek bir zorunluluktur. Bugün ve geleceğe yönelik olarak bilginin çevresel, sosyal ve kültürel etkilerinin geliştirilip paylaşılmasıyla turizmde hızlı ve geniş bir kitleye ulaşması şehrin, bölgenin ve ülkenin kalkınması açısından da son derece önem taşımaktadır. Ancak bilgiyi doğru telaffuz etmek gerekiyor.

Sağlıcakla kalın…

Yazarın Diğer Yazıları